karin_klassrum

Karin Johansson är lärare på Tomtbergaskolan (F-6) i Huddinge och sitter i styrelsen för Lärarnas Riksförbund. Foto: Magnus Glans/Karin Sjödin

Reform

Lärare om tioårig grundskola: ”Ger möjligheter”

Regeringen är överens med C och L om att införa en tioårig grundskola och därmed slopa förskoleklassen. 
Karin Johansson, lärare på en låg- och mellanstadieskola, ser positivt på lagförslaget.
– Det kommer leda till att det blir en bättre skola för eleverna, säger hon.
LR:s ordförande Åsa Fahlén är också positiv, men menar att mer pengar behövs. 

Regeringen har kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att införa en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder, rapporterar Dagens Nyheter.

Ändringen skulle betyda att förskoleklassen tas bort och i stället ombildas till årskurs ett i grundskolan.

Under de senaste åren har det funnits flera motioner i riksdagen om att införa en tioårig grundskola, men då har förslagen nekats av den socialdemokratiska regeringen. I stället svarade samma regering med att göra förskoleklassen obligatorisk under hösten 2018.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) hoppas att reformen ska bidra till att fler elever ska klara kunskapskraven.

– Det är en omfattande förändring som kräver noggrann utredning, säger hon till DN.

– Utifrån exempelvis resultaten i Pisaundersökningen är det tydligt att fler elever behöver längre tid än i dag att utvecklas för att nå målen i grundskolan.

Karin Johansson arbetar som lärare på Tomtbergaskolan (F-6) i Huddinge kommun och sitter i styrelsen för Lärarnas Riksförbund. Hon har en klar åsikt om införandet av en tioårig grundskola.

– Jag ser bara positivt på det här. Vi behöver en tioårig grundskola eftersom det kommer leda till att det blir en bättre skola för eleverna. Förskoleklassen är en egen skolform i dag som liknar en slags mellanstation mellan förskolan och grundskolan, och vi anser att den inte behövs, säger hon och tillägger:

– Det här kommer ge möjligheter att sätta in stöd tidigare och redan i förskoleklass och upptäcka elever som har svårigheter för vissa saker. Vinsten med det här är att vi får det formella att det faktiskt är en riktigt skola och inte en egen skolform.

Åsa Fahlén.

Åsa Fahlén.

Även Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén välkomnar införandet av en tioårig grundskola.

– Jag tycker att det är ett jättebra förslag. Då får man ett sammanhållet lågstadium i fyra år där man redan i sexårsåldern kan sätta in specialpedagogiskt stöd. Och vi vet att det spelat väldigt stor roll om man kan sätta in det här stödet tidigt, säger hon.

Regeringen och samarbetspartierna har avsatt 190 miljoner för fortbildningsinsatser i budgeten 2021. Summan är tänkt att nyttjas till att vidareutbilda personal i förskoleklass, så att fler ska bli behöriga att undervisa enligt läro- och kursplanen för de lägre årskurserna.

Men pengarna räcker inte, enligt Åsa Fahlén.

– De pengarna man har avsatt i budgeten är inte tillräckliga. Det är klart att det här måste tas i etapper, men med den här starten behöver man en ganska rejäl påfyllning åren som kommer, säger hon.

– Legitimerade förskollärare har ju med sig en akademisk utbildning och en erfarenhet, men med ett nytt regelverk så behöver man vidareutbildning, som framförallt borde rikta in sig på läs och skriv.

Kommentera