Lärardom

Lärare överklagar dom för knuff

I december fick den lärare som tidigare friats av lärarnas ansvarsnämnd och av förvaltningsrätten efter att ha knuffat en stökig elev, en varning av kammarrätten. Nu har läraren överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. 

Det var under en idrottsdag i juni 2012 som läraren knuffade en elev som aggressivt och respektlöst mot domare, andra spelare och publik under en fotbollsturnering. Läraren bad om ursäkt, talade med elevens föräldrar och sin chef.

Incidenten anmäldes till Barn- och elevombudet, som kom beslutade att läraren utsatt eleven för kränkande behandling och begärde skadestånd från huvudmannen för elevens räkning. Efter diskussion sänktes skadeståndsnivån, som kommunen betalade till eleven.

Skolinspektionen valde att ta fallet till Lärarnas ansvarsnämnd, som friade läraren från en varning, vilket även Förvaltningsrätten senare gjorde. Skolinspektionen valde då att ta ärendet vidare till Kammarrätten, som gav läraren en varning. 

Enligt Lärarnas Nyheter väljer nu läraren att överklaga Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. 

Kommentera