skola_aldre

En lärare skulle till exempel kunna omplaceras till ett äldreboende, enligt SKR:s tolkning. Foto: Shutterstock

Kollektivavtal

Facklig kritik: Lärare riskerar att omplaceras utanför skolan

Lärare på kommunala skolor skulle tillfälligt kunna omplaceras till ett helt annat verksamhetsområde – utan att krisavtalet aktiveras. Det menar SKR.
– Där är vi djupt oense, och det har vi framfört mycket tydligt, säger LR:s chefsförhandlare Ingrid Lindholm.

I förra veckan kallades de fackliga organisationerna, däribland Lärarnas Riksförbund, till en förhandling med Skövde kommun. Där fick de ta del av kommunens plan vid personalbrist, som kan uppstå till följd av coronavirusets spridning. Tanken är att personal ska kunna omplaceras över verksamhetsområdena, alltså till exempel att en lärare skulle behöva lämna skolan för att jobba vid ett äldreboende.

Lärarnas Riksförbund i Skövde motsätter sig planen, tillsammans med fem andra fackförbund. Johan Østerstrøm, kommunombud för LR, menar att en sådan förflyttning av personal endast kan bli aktuell om kommunen aktiverar krisavtalet.

– Men det vill man inte göra. Man plockar russinen ur bullen genom att hävda utvidgad arbetsskyldighet utan att behöva följa ersättningsnivåer eller övriga villkor, säger han.

Johan Østerstrøm.
Johan Østerstrøm.

Kommunen presenterade sin plan efter råd från SKR, Sveriges kommuner och landsting.

– SKR har skickat ut en ensidig tolkning till kommunerna. Här i Skövde har man varit ganska snabb på att ta den till sig, säger Johan Østerstrøm.

Och det är inte bara Skövde som tar till sig SKR:s tolkning av paragrafen (AB §6) i det rådande kollektivavtalet. 

– Det är ett stort antal kommuner som fullt begripligt går på SKR:s tolkning. Däremot så blir de frågande när de förstår att detta är en ensidig och tvistig tolkning från SKR. Det förstår de ju när de stöter på våra företrädare, säger Ingrid Lindholm, chefsförhandlare för Lärarnas Riksförbund.

Ingrid Lindholm.
Ingrid Lindholm.

Lärarnas Riksförbunds tolkning är alltså att det inte går att utvidga arbetsskyldigheten med hjälp av paragrafen, vilket man har förmedlat till SKR.

– Vi tycker att våra medlemmar behövs i skolan och att de inte kan undvaras. De ska bedriva undervisning så långt som det är möjligt, vare sig det är på plats eller på distans. Vår utgångspunkt är att lärarna ska, efter bästa förmåga, se till att det fortgår undervisning , även om man skulle stänga skolorna, säger Ingrid Lindholm.

– I fall någon kan undvaras från verksamheten och den personen anser sig ha kompetens för att gå in i andra områden, då är vi övertygade om att våra medlemmar kommer att ställa upp frivilligt. Det har vi inga problem med.

SKR:s tolkning av bestämmelsen var uppe för diskussion även vid flyktingmottagandet 2015. Också då reagerade Lärarnas Riksförbund. Frågan har inte varit på tapeten igen – förrän nu.

– Tolkningen av bestämmelsen ställs lite på sin spets vid ett sånt här läge. Det finns en mycket stor risk för en omfattande personalbrist i både kommuner och regioner. Läget är väldigt tufft, man vet inte hur långvarigt det blir och arbetsgivarna behöver både säkra och se till att man har en uthållighet i bemanningen, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR.

Samtidigt, säger hon, är det viktigt att situationen hanteras på ett bra sätt, och att en del i det är att se om det går att lösa på annat vis, i dialog med medarbetare och fack.

– Det är viktigt att betona att vi i första hand tänker att det ska lösas på frivillig väg, men det kan vara så att man hamnar i ett läge där man inte kan lösa situationen på annat sätt, och då kan man använda den här möjligheten, säger Jeanette Hedberg.

Lärarnas Riksförbund och flera andra förbund motsäger ju sig den här tolkningen och menar att den är ensidig.

– Vi har olika uppfattning kring tolkningen av den här bestämmelsen. Samtidigt är min bild av att vi alla vill lösa situationen på bästa sätt. Vi strävar ytterst åt samma håll.

De menar ju att det går att göra så här om krisavtalet aktiveras, med inte dessförinnan. Vad tänker du om det?

– Vår uppfattning är att man kan göra det med stöd av det vanliga kollektivavtalet, sen så går det att göra det i krisavtalet också. Där är det väldigt tydligt uttryckt.

Förstår du att facken reagerar på det här?

– Ja, jag kan absolut förstå det. Det finns en oro ute hos personalen. Det är en ingripande åtgärd, och därför är det viktigt att man pratar med medarbetarna och förbereder dem på det. Att man försöker lösa situationen på ett annat sätt genom frivillighet, men också förklarar vad det är för läge vi står inför.

Daniel Strandberg, förhandlingschef för Skövde kommun, säger att han tycker att det är tråkigt att kommunen och facken inte har samsyn.

– Vi har ett stort ansvar för våra samhällsviktiga verksamheter. Det har vi alltid, men i synnerhet i det här läget med coronaviruset. Vi kan hamna i ett läge där vi måste omdisponera personal, och där hoppas vi på en förståelse, att medarbetare och fack vill stötta upp, säger Daniel Strandberg.

I första hand kommer förflyttningar av personal att bygga på frivillighet, säger han.

– Att tillämpa AB §6 är sistahandsalternativet.

Kommentera