Fackligt

Lärare riskerar uppsägning efter kommunens räknemiss

"Vi har ett uppdrag att ha en budget i balans"

Lärare, elev, gymnasiet, laptop, klassrum
Foto: Jacob Lund

Efter en felaktig beräkning i budgeten vill utbildningsnämnden spara elva miljoner kronor före årsskiftet. Nu flaggar kommunen för personalneddragningar.
– Det är ganska tydligt att kommunen inte klarar sitt uppdrag. Vi måste ha en likvärdig skola och därför vill vi att staten tar över ansvaret för skolan, säger LR:s föreningsombud Kristina Ström.

Skolbudgeten har under flera år gått back i Färgelanda, en kommun med cirka 6 500 invånare. Kring månadsskiftet april/maj uppdagades att budgeten för 2021 hade överskridits med 11,1 miljoner kronor. Utbildningsnämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att spara in motsvarande summa. Barn- och utbildningschef Anna Gunnervik säger att det är en omöjlighet att genomföra utan att säga upp anställda.

– Det behövs andra politiska beslut i så fall. Det som jag har i min verktygslåda det är personalen. Vi har nu ett uppdrag att ha en budget i balans, säger hon till SVT.

I Färgelandas fyra kommunala skolor finns 176 lärare totalt. Enligt uppgift till Skolvärlden motsvarar kommunens sparkrav 17 skolanställda.

LR:s föreningsombud Kristina Ström, som också sitter med i utbildningsnämnden som personalrepresentant, säger att hon är bekymrad över att allt går för snabbt fram.

Kristina Ström, LR

– Det är otroligt rörigt i den här processen. Kan arbetsgivaren säkerställa att man täcker upp med lärare så att timplanen efterföljs om man samtidigt säger upp ett antal tjänster på skolorna? Och kan man säkerställa att skollagen efterföljs?

Enligt Kristina Ström har Lärarnas Riksförbund på varje möte ställt frågan ”menar ni att ni tänker säga upp legitimerade lärare i ett Sverige där det kommer att saknas 55 000 lärare?”.

– Svaret har varit att det inte kan uteslutas, säger hon.

Hur har Färgelanda kommun skött sin ekonomi anser du?

– Det är ganska tydligt att man inte klarar det här och att staten bör ta över skolan. Kommunen har inte riktig koll på sina finanser. Vi får inte en likvärdig skola för våra elever och vi kommer inte klara att följa skollagen. Det blir extrema svårigheter för våra medlemmar som jobbar kvar.

Hon är också kritisk till hur processen nu fortgår.

– Det man gör är att skapa oro bland samtliga lärare. Personalavdelningen ska starta en turordningslista enligt LAS och senast 30 juni redovisa vilken personal som ska varslas.

Vad betyder beskedet för lärarna?

– Att en del kanske lämnar för att de inte vet om de kommer ha jobbet kvar. Vi har under en lång tid medvetet satsat för att kunna behålla lärare, och vi har en fungerande arbetsmiljö och har haft en bra skola med ökad måluppfyllelse. Nu känner vi en stor stress över att alla legitimerade lärare vi har lyckats få hit kommer att få en högre arbetsbelastning, eller i värsta fall varslas, säger Kristina Ström.

Skolvärlden har sökt utbildningsnämndens ordförande Elisabeth Örn ( C ). Till SVT säger hon att nämnden får en stor del av Färgelandas kommuns budget, och att om budgeten skulle överskridas måste det ske på omsorgsnämndens bekostnad.

– Och de har tufft de också, säger hon till SVT.

Elisabeth Örn förklarar också att vissa verksamheter har kostat mer än man budgeterat för. På frågan om det är en konsekvens av att kommunen räknat fel svarar hon att ”det kan vara så”.

– I värsta fall får riktigt duktiga pedagoger sluta för att kommunen inte har koll på en faktura, säger Kristina Ström på LR.

Kommentera