Annons
Sarah Scheller och Anna Ekström talade på seminariet.

Lärare: Så vill vi gå vidare med #MeToo

Publicerad 13 december 2017

Fakta

Deltagarnas kommentarer

Vilka är de största utmaningarna för att förebygga sexuella trakasserier i skolan?

 • Prioritera tid för värdegrundsfrågor
 • Otydliga interna rutiner
 • Bristande kunskap
 • Samsyn kring hur viktigt det är
 • Barnens tillgång till pornografi

Vilka verktyg/redskap önskar du dig?

 • Mer tid för reflektion och samtal
 • Stödmaterial för samtal med elever
 • Uppdaterad sex- och samlevnadsundervisning
 • Stödmaterial för samtal i personalgruppen
 • Värdegrund som enskilt ämne i en läroplanen

Hur kan du agera imorgon för en trygg skola?

 • Vara närvarande och lyörd
 • Att börja agera även på små saker
 • Prioritera det trygga rummet före måluppfyllelsen
 • Samtala med elever om hur vi konkret ska gå vidare
 • Våga fråga. Vi kan inte allt så vi måste våga ge oss ut på hal is.
 • Att finnas i korridorer och andra platser där skolvardagen inte är lika strukturerad som i klassrummet
 • Var tydlig med att alla alltid ska agera

Detta är ett urval av de förslag som seminariedeltagarna kom med.

Fakta

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör de genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolmetoder. Akademin grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren, och den är religiöst och politiskt obunden.

Relaterat

Stödmaterial för elevsamtal, tid för reflektion och uppdaterad sex-och samlevnadsundervisning ligger högt på lärarnas önskelista efter vittnesmålen om sexuella övergrepp i skolan.

Det visar en sammanställning av kommentarer från 120 lärare, rektorer och elever som deltog i tisdagens seminarium på temat att gå från ord till handling med #MeToo i skolan. Nedprioriterad värdegrund och otydliga rutiner kom också upp som två av de största hindren för att motverka sexuella trakasserier i skolan.

En av de som upplevt både sorg och igenkänning när hon tagit del av vittnesskildringar av övergrepp under hösten är gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), som talade vid seminariet.

– Jag känner nästan som flashback-minnen från min egen skoltid. En förtvivlad känsla av att ”har det inte blivit bättre?” Sen vet jag att det finns ett mycket bättre arbete på skolorna nu än under min tid som elev, och lagstiftningen är bättre den med. Men tyvärr finns det skolor och situationer där det ändå uppstår kränkningar, säger hon till Skolvärlden.

Kommentarer från de deltagande sätter också fingret på att personal inom skolan behöver jobba med sina egna privata normer och värderingar, om värdegrundsarbetet ska fungera i praktiken. Och de behöver ha mod både att ingripa mot övergrepp, och att ta strid för saken om ledningen eller kollegiet inte backar upp en från början.

Initiativtagare till seminariet var Sarah Scheller, verksamhetsansvarig på stiftelsen Raoul Wallenberg Academy som var arrangör tillsammans med förlaget Natur & Kultur.

– Vi har en lång väg att gå för att komma tillrätta med det här, och vi hoppas verkligen att diskussionerna vi hade nu kommer att leda till konkreta handlingar. Det finns uppenbarligen ett stort behov av att prata, på fyra dagar blev hela evenemanget fullsatt. Många deltagare sa att de skulle ta upp det här som tema på sitt nästa möte i kollegiet så jag hoppas att det bubblar av samtal på många skolor nu, säger hon.

Anna Ekström är tydlig med att arbetet för en trygg skola för alla ska vara en del av det självklara grundarbetet för alla skolor.

– Trots att det står tydligt i styrdokument och lagar, och att jag aldrig träffat en lärare som vill att det ska vara så här, så sker övergrepp. Men elever är tvungna att gå i skolan. Det finns skolplikt i grundskolan, och går man inte i gymnasiet är det väldigt svårt att klara sig i samhället. Så skolan måste vara en trygg miljö. Dessutom ska elever inte bara lära sig ämneskunskaper utan även om rätt och fel. Skolan ska vara en bra plats att lära sig om det, säger hon.

Det pratas om ett före och ett efter #MeToo. Krävs ny lagstiftning efter #MeToo eller handlar det bara om ett kulturarbete?

– Det som behövs är ett arbete där man ser till att man i undervisningen arbetar med de här frågorna. Jag är trött på projektarbeten och kortsiktiga temadagar. Jag vill att det ska vara en del av skolans självklara grundarbete. De studier som gjorts visar också att det är det enda som fungerar, säger Anna Ekström.

Hela seminariet går att se i efterhand på https://raoulwallenbergacademy.play.livearena.com/.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Världens bästa lärare”: Eleverna behöver höga förväntningar

Estetiska ämnen

Global Teacher Prize öppnade många dörrar men Andria Zafirakou jobbar kvar på skolan i problemutsatta Brent. 

Annons
Annons
Kritik mot AcadeMedia

”Annonsen speglar inte Academedias kultur”

Replik

Friskolekoncernen Academedias presschef Anders Porelius svarar på den hårda kritiken.

Kommentera
Annons

Per Kornhall: ”Vad är det för cyniskt monster vi har skapat?”

Skolsystem

Per Kornhall skriver om Academedias anställningsannons.

Anna Ekström om friskolejättens jobbannons: ”Olidligt”

Får kritik

En annons från AcadeMedia har fått många i skolans värld att rasa.

Annons
Annons
Debatt

”Dags att regeringen agerar kraftfullt mot mobbning”

Agenda 2030

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning. ”Detta är ett oacceptabelt svek”, skriver Friends.

Kommentera

”Skolmyndigheterna måste sluta peka ut lärarna som inkompetenta”

Debatt

Enligt Isak Skogstad är det systemet det är fel på – inte lärarna.

Kommentera
Annons
Skolmiljö

NPF i fokus när lärarna fick delta i skolans ombyggnad

Fysisk lärmiljö

När bygget av nya Stigtomta skola inleddes var personalens vision glasklar: skolan skulle vara NPF-anpassad in i minsta detalj.

SPSM:s 5 tips: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Skolmiljö

Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli bättre, menar Pia Persson vid SPSM.

Lärarutbildning

UHR efter kritiken: Vi har hållit oss till sanningen

Lärarutbildning

”Intresset för lärarutbildningar ökar” skrev Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. "Fel och missvisande" svarade Liberalerna.

Centern: ”Det är dags för fristående lärarutbildningar”

Debatt

”Vi vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare, skriver två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så ska lärarutbildningen göras om: Vill underlätta för fler att bli lärare

Lärarutbildning

Fler ska välja läraryrket och fler ska ta examen. Nu ser regeringen över lärarutbildningen.

Estetlärare

Hon kämpar för estetlärarnas villkor: ”Frustrerande”

Estetiska ämnen

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare.

”Vi vill visa vilka rättigheter man har”

Arbetsvillkor

Mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare, visar en ny rapport från LR.

”Hur skapar vi förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga?”

Debatt

”I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen”, skriver specialpedagogen Anna Hagberg Nilsson.

Kommentera

Så spetsar du undervisningen: Ställ rätt frågor

Undervisning

Vad är nyckeln till en framgångsrik undervisning som lyfter eleverna? Enligt lärarna Malin Larsson och Tommy Lucassi är svaret enkelt: Ställ rätt frågor. 

Nedskärningar i skolan

Sju av tio kommuner sparar på skolan 2020

Granskning

En majoritet av Sveriges kommuner lever inte upp till skollagens krav, visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” 
Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna i skolan. 

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Lärarna demonstrerar i Norrköping: ”Har knutit handen i fickan”

Skolmarschen

Lärare i Östergötland har tröttnat på kommunernas sparande. 

Piteå marscherar mot nedskärningar: ”Nu får det vara nog”

Skolmarschen

På söndag samlas demonstranter i Piteå för att protestera mot nedskärningar i skolan. 

Lärare i ny protest: ”Antingen kämpar vi eller så dör vi”

Skolmarschen

I helgen väntas landets gator fyllas av tusentals människor som protesterar mot nedskärningarna på skolan.

Lärarna som är elevernas sista chans

Reportage

Eleverna är trasiga och har ofta rört sig bland droger och kriminalitet. Skolan har de i bästa fall besökt sporadiskt.
Möt lärarna som har Sveriges tuffaste lärarjobb.

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Debatt

”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Kommentera

Hjälp! Robotarna kommer – vad skola vi göra?

Blogg

”Jag tror verkligen att långsiktig glädje i arbetet som lärare förutsätter att vi inte bara lär ut, utan också själva lär nytt”, skriver David Haas.

Forskning

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Forskning

Helena Sagar genomför ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

”Var finns visionen för svensk skola?”

Debatt

”Skolverkets inbjudan till lärare att medverka i en ”revidering” av läroplanen är ett sofistikerat sätt att ytterligare inkludera lärarna i ett system som knappast bidrar till att höja kvaliteten på skolarbetet”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.

Nationella prov

Svensklärare ryter till om nationella proven: ”Blir makabert”

Nationella proven

De långa bedömningsanvisningar får svensklärare att tvivla på sin egen kompetens, menar Filippa Mannerheim.

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

Nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven. Det visar nya siffror från Skolverket.

Debatt

”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till”

Debatt

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Kommentera

”Vi lärare behöver verktyg för att reglera vår arbetstid”

Debatt

”Ett sådant verktyg tror jag är nyckeln till att slippa att vi i november har tagit på oss så mycket att vi inte orkar längre”, skriver läraren Emelie Johansson.

Kommentera

Nu ska glädjebetygen stoppas

Betyg

Betygsutredningen får i uppdrag att utreda hur betygsinflation kan motverkas.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Skärmdebatten

Digitala verktyg har sin plats i klassrummet men mobilen ska inte med, om hypade psykiatern Anders Hansen får bestämma.

Forskarna: Ge lärarna makten att definiera elevernas utveckling

Bedömning

Ju mer vi fokuserar på skolans resultat desto sämre går det, menar didaktikprofessorn Magnus Hultén.

Tidskriftspriset

Skolvärlden nominerad till Tidskriftspriset – igen

Nominering

För andra året i rad är Skolvärlden nominerad till det prestigefyllda Tidskriftspriset.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons