scheller_ekstrom_metoo

Sarah Scheller och Anna Ekström talade på seminariet.

#MeToo

Lärare: Så vill vi gå vidare med #MeToo

Stödmaterial för elevsamtal, tid för reflektion och uppdaterad sex-och samlevnadsundervisning ligger högt på lärarnas önskelista efter vittnesmålen om sexuella övergrepp i skolan.

Deltagarnas kommentarer

Vilka är de största utmaningarna för att förebygga sexuella trakasserier i skolan?

 • Prioritera tid för värdegrundsfrågor
 • Otydliga interna rutiner
 • Bristande kunskap
 • Samsyn kring hur viktigt det är
 • Barnens tillgång till pornografi

Vilka verktyg/redskap önskar du dig?

 • Mer tid för reflektion och samtal
 • Stödmaterial för samtal med elever
 • Uppdaterad sex- och samlevnadsundervisning
 • Stödmaterial för samtal i personalgruppen
 • Värdegrund som enskilt ämne i en läroplanen

Hur kan du agera imorgon för en trygg skola?

 • Vara närvarande och lyörd
 • Att börja agera även på små saker
 • Prioritera det trygga rummet före måluppfyllelsen
 • Samtala med elever om hur vi konkret ska gå vidare
 • Våga fråga. Vi kan inte allt så vi måste våga ge oss ut på hal is.
 • Att finnas i korridorer och andra platser där skolvardagen inte är lika strukturerad som i klassrummet
 • Var tydlig med att alla alltid ska agera

Detta är ett urval av de förslag som seminariedeltagarna kom med.

Det visar en sammanställning av kommentarer från 120 lärare, rektorer och elever som deltog i tisdagens seminarium på temat att gå från ord till handling med #MeToo i skolan. Nedprioriterad värdegrund och otydliga rutiner kom också upp som två av de största hindren för att motverka sexuella trakasserier i skolan.

En av de som upplevt både sorg och igenkänning när hon tagit del av vittnesskildringar av övergrepp under hösten är gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), som talade vid seminariet.

– Jag känner nästan som flashback-minnen från min egen skoltid. En förtvivlad känsla av att ”har det inte blivit bättre?” Sen vet jag att det finns ett mycket bättre arbete på skolorna nu än under min tid som elev, och lagstiftningen är bättre den med. Men tyvärr finns det skolor och situationer där det ändå uppstår kränkningar, säger hon till Skolvärlden.

Kommentarer från de deltagande sätter också fingret på att personal inom skolan behöver jobba med sina egna privata normer och värderingar, om värdegrundsarbetet ska fungera i praktiken. Och de behöver ha mod både att ingripa mot övergrepp, och att ta strid för saken om ledningen eller kollegiet inte backar upp en från början.

Initiativtagare till seminariet var Sarah Scheller, verksamhetsansvarig på stiftelsen Raoul Wallenberg Academy som var arrangör tillsammans med förlaget Natur & Kultur.

– Vi har en lång väg att gå för att komma tillrätta med det här, och vi hoppas verkligen att diskussionerna vi hade nu kommer att leda till konkreta handlingar. Det finns uppenbarligen ett stort behov av att prata, på fyra dagar blev hela evenemanget fullsatt. Många deltagare sa att de skulle ta upp det här som tema på sitt nästa möte i kollegiet så jag hoppas att det bubblar av samtal på många skolor nu, säger hon.

Anna Ekström är tydlig med att arbetet för en trygg skola för alla ska vara en del av det självklara grundarbetet för alla skolor.

– Trots att det står tydligt i styrdokument och lagar, och att jag aldrig träffat en lärare som vill att det ska vara så här, så sker övergrepp. Men elever är tvungna att gå i skolan. Det finns skolplikt i grundskolan, och går man inte i gymnasiet är det väldigt svårt att klara sig i samhället. Så skolan måste vara en trygg miljö. Dessutom ska elever inte bara lära sig ämneskunskaper utan även om rätt och fel. Skolan ska vara en bra plats att lära sig om det, säger hon.

Det pratas om ett före och ett efter #MeToo. Krävs ny lagstiftning efter #MeToo eller handlar det bara om ett kulturarbete?

– Det som behövs är ett arbete där man ser till att man i undervisningen arbetar med de här frågorna. Jag är trött på projektarbeten och kortsiktiga temadagar. Jag vill att det ska vara en del av skolans självklara grundarbete. De studier som gjorts visar också att det är det enda som fungerar, säger Anna Ekström.

Hela seminariet går att se i efterhand på https://raoulwallenbergacademy.play.livearena.com/.

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör de genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolmetoder. Akademin grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren, och den är religiöst och politiskt obunden.

Kommentera