Sven Bölte

Sven Bölte, Karolinska institutet

Särskilt stöd

Lärare saknar kunskap om neuropsykiatriska diagnoser

I en skattning utförd av Karolinska institutet, uppger 80 procent av lärarna att de saknar kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Motsvarande siffra för specialpedagogerna är 69 procent. Lärarutbildningen ger inget stöd.

Tecken på en neuropsykiatrisk nedsättning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är olika, och tar sig olika uttryck. Men det finns tecken som du behöver vara uppmärksam på. Några av dem kan vara:

  • Andra barn reagerar och tycker att eleven beter sig annorlunda.
  • Barnet vägrar att gå till skolan under längre perioder.
  • Skolsituationen fungerar helt enkelt inte.

Källa: Sven Bölte, Karolinska institutet.

Lärare och annan skolpersonal har genomgått en skattning, utarbetad av Karolinska institutets kompetenscentrum KIND (Center of Neurodevelopment Disorders). Mätningen ger en bild av hur väl anpassad skolan är för barn med neuropsykiatriska diagnoser. I den aktuella undersökningen deltar 700 personer, varav 500 grundskolelärare. Urvalet är inte med andra ord inte statistiskt.

– Men det här är ändå siffror som inte borde få finnas, säger Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet, och psykolog.

– Vi var medvetna om att situationen inte är bra, men är överraskad över att siffrorna är så höga.

Två till tre personer i varje klass har en neuropsykiatrisk nedsättning i någon form, det kan vara ADHD, autismspektrumdiagnoser, inlärningssvårigheter, motoriska störningar och språkstörningar.

– Vi får mycket frågor från lärare som känner sig hjälplösa, som inte får stöd av skolan och som saknar utbildning i de här frågorna, säger Sven Bölte.

Han menar att lärarutbildningen borde ge grundläggande kunskaper, samt att det borde finnas möjlighet till vidareutbildning för lärare och annan skolpersonal.

Vid specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet ser man behovet av specifik undervisning vid lärarutbildningarna – men det finns ingen.

– Behovet finns, men att förändra lärarutbildningen, och få in det någonstans – då måste man ta bort något annat. Så det är inte så enkelt, säger prefekten Margaretha Ahlström.

Skolledarnas Matz Nilsson menar att det stora problemet är att det saknas pengar.

– Lagen är glasklar, det är vårt ansvar som skolledare. Men många kommuner mäktar inte med. Det saknas pengar till vidareutbildning, säger han.

Matz Nilsson anser att lösningen är ett statligt center med utbildning både för nya lärare och redan yrkesverksamma.

Så kan du stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Barnet kan inte anpassa sig till utbildningen, skolan och läraren måste anpassa sig efter barnet.
  • Det finns metoder, och man får testa och se vad som fungerar. Ett barn som har en autismdiagnos har svårt för grupparbete, och kan behöva jobba för sig själv i stället för i team.
  • Barn med adhd kan må bra av att sitta avskilt och inte bli störda. Lärare behöver inte vara rädda för att peka ut och särbehandla elever genom att låta dem sitta ensamma, menar professor Sven Bölte. ”Rättvisa behöver inte innebära att behandla alla lika, det mest utpekande är att inte kunna gå i skolan. Värre än så kan det inte bli.”
Kommentera