NORRA SKÅNE
Foto: Andreas Hillergren
Läsundersökning

Lärare saknar stöd för att möta vikande läsförmåga

Nästan hälften av högstadielärarna anser att eleverna inte kan läsa tillräckligt bra när de börjar sjuan. Dessutom saknar lärarna stödinsatser till elever som har svårt med läsinlärningen. Det visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund.
– Det handlar i grunden om alla elevers möjlighet att klara av skolan, säger Bo Jansson, ordförande LR.

I undersökningen ”Elevernas läsförmåga i grundskolan” har Lärarnas Riksförbund låtit 2 200 grundskollärare skatta elevernas läsförmåga i övergångarna mellan låg-, mellan- och högstadiet, samt vilken tillgång de har till stöd för de elever som behöver det.

28 procent av mellanstadielärarna tycker inte att eleverna kan läsa i tillräcklig utsträckning när de börjar fyran.  Samtidigt anser endast sju procent av lågstadielärarna att samma elever inte nått upp till den förväntade nivån när de lämnar trean. 40 procent av högstadielärarna tycker i sin tur inte att eleverna kan läsa i tillräcklig utsträckning när de börjar sjuan.

– Resultaten är oroande. Högstadielärarnas bedömning av elevernas läsförmåga är det som är mest alarmerande. Att kunna läsa med flyt och förståelse är en nyckel till att prestera i andra ämnen., säger Bo Jansson.

65 procent av högstadielärarna säger att elever med bristande läsförmåga inte får det stöd de behöver. Motsvarande siffror för låg- och mellanstadiet är 45 respektive 56 procent.

– Elever som behöver stöd i sin läsutveckling måste få det på ett tidigt stadium. Det behövs fler speciallärare, särskilt med inriktning på läs- och skrivinlärning i lågstadiet, säger Bo Jansson.

Undersökningen är genomförd som en del av projektet ”En läsande klass” som initierats av författaren Martin Widmark. Projektets syfte är att motverka den sjunkande läsförståelsen genom att kostnadsfritt erbjuda texter med studiehandledning för lärare att jobba med läsförståelsestrategier.

Kommentera