fridolin

Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister.

Integrationspolitik

”Lärare ska aldrig behöva vara ensamma med oron”

Regeringen satsar 100 miljoner kronor under 2018 för att bekämpa hedersvåld. Det är ett förslag i höstbudgeten.
– Lärare ska aldrig behöva vara ensamma med oron för att en elev far illa, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

I Stockholm finns Origo, ett resurs-centrum för unga som drabbas av hedersförtryck, och för att vuxna som jobbar med unga ska ha kunskap för att upptäcka och hjälpa de som drabbas.

– Den här kompetensen bör finnas i hela landet, som lärare ska man ska vara trygg i att veta vart man kan vända sig. Det andra vi gör är att stärka utrikesförvaltningen. Det måste vara oerhört frustrerande för lärare när stödet i samhället brister och bänkar står tomma efter sommaren för att unga tvingats in i tvångsäktenskap, säger Gustav Fridolin.

Pengarna ska vara sökbara för kommuner, regioner och organisationer som möter barn och unga och som ser behovet av utbildning i hedersproblematik.

Men det är alltså snällpengar, det ställs inga statliga krav? 

– Staten närmar sig ett antal skolor genom samverkanssamtal. I de sammanhangen kommer jag att ta upp hur vi kan följa upp skolorna i det arbetet, i förhållande till det staten kan göra för att hjälpa alla. Skolan har en särskild roll. Skolan som ingen annan del av samhället kan se och upptäcka hedersförtryck, säger han.

Skolverket har nyligen inkommit med förslag på förändringar i styrdokumenten till regeringen. Detta för att minimera enskilda skolors möjligheter att bedriva könsuppdelad undervisning. 

–  Över tid ska skolan inte ska ha könsuppdelad undervisning, skolan ska inte ge signaler om att det finns vissa saker som flickor och pojkar inte ska göra tillsammans, utan motverka traditionella könsroller.

Kommentera