pengbetyg

Skolmarknaden ligger bakom kunskapstappet, menar en grupp lärare.

Lärare: skolpeng minskar elevernas kunskaper

Vinstdrivande skolföretag leder till glädjebetyg och på sikt sänker det elevernas kunskaper. Det menar elva lärare som känner en press att godkänna alla elever i sin vardag.
–  Riskkapitalägda skolor och aktiebolagsskolor måste bort, säger Magnus Ekblom, gymnasielärare inom Academedia.

Bakgrunden är Helene Hellmark Knutssons förslag till ändring i högskolelagen. Ministern för forskning och högre utbildning vill högskolelagen ska skrivas om, så att utbildningen ska anpassas för att fler ska klara den. Det är ett slag i kampen för att minska den sociala snedrekryteringen till universitetet.

– Mer utbildning åt alla är ett lovvärt initiativ, men vi känner igen oss i att alla måste bli godkända.
Det säger Magnus Ekblom, gymnasielärare i religion och samhällskunskap.

Han och tio andra lärare har skrivit en debattartikel i ämnet på Aftonbladet. De menar att de ser en skolpengseffekt i sin vardag.

– Många lärare känner trycket att alla ska bli godkända. De drar ner tempot lite, vågar inte ställa de krav som krävs. Det gör att hela nivån i undervisningen har sjunkit under en tioårsperiod. Det slår hårdast på mindre populära skolor, säger han.

Betygsinflation är en effekt, menar han.

– Varje elev som inte blir godkänd ska få göra kursen i repris utanför arbetstid. Man blir jättetrött när samma elev kommer för femte gången och inte har läst på inför provet. Då finns det risk att lärarna godkänner eleven till slut.

 Artikelförfattarna menar att det gäller att höja nivån på grundskola och gymnasium, snarare än att förenkla högs§kola och universitet.

– Lärare som har goda resultat får en lättare resa genom skolan och en bättre löneutveckling, även om det börjar det bli bättre. Det spelar ingen roll om du jobbar kommunalt eller inom friskola. Det är samma marknad som styr.

Lösningen, enligt Magnus Ekblom, är att avlägsna de vinstdrivande företagen.

Men du själv jobbar inom ett sådant?            
 
– Jag gör mitt jobb och jag gör det bra. Jag utbildade mig till lärare och jag ser det som dem rättighet att försöka ändra det system vi verkar i.

Kommentera