lr_luynd_skola

Robert Jivegård är kommunombud i Lund.

Corona

Lärare smittade: Så är corona-läget i skolorna

Sex anställda på en grundskola i Lund har smittats av corona. Men kommunombudet Robert Jivegård menar ändå att situationen är mer problematisk på gymnasieskolorna:
– De är väldigt, väldigt trånga och fulla.

Det är sex anställda på mellan- och högstadieskolan Järnåkraskolan som har drabbats av corona. Kommunombudet Robert Jivegård menar att det var väntat att någon skola förr eller senare skulle drabbas av ett utbrott.

– Att helt kunna undvika smitta är i princip omöjligt. Men däremot måste man ju uppdatera riskbedömningar och dra lärdomar. Vad kan vi på arbetsplatsen göra bättre så att vi kan se till att det inte händer igen?

Under gårdagen hölls därför en skyddskommitté med förvaltningsledningen och skyddsombud i kommunen för att göra just det.

– Vi hade väl hoppats att man skulle agerat tidigare, eftersom fyra av de här medarbetarna redan är tillbaka i tjänst. Det är nu beslutat att de ska ske oftare och snabbare.

Förslag på åtgärder har också tagits fram, så som att ha föräldrarmöten på distans.

– Efter att ett sådant här utbrott sker bör man tänka efter ett varv till. Smittskydd Skåne menar att vuxna smittar andra vuxna mer än barn smittar vuxna, så det är viktigt att vi minimerar antalet möten och antalet vuxna människor vi träffar på vår arbetsplats.

Medlemmarna är bekymrade för att det är så trångt.

Men även om det nu är en grundskola som drabbats menar Robert Jivegård att situationen på Lunds gymnasieskolor är mer problematisk.

– Under många års tid har man sett till att effektivisera gymnasieskolorna genom att i princip få in så många elever som möjligt och att klassrummen ska vara fulla så stor del av arbetsdagen som möjligt. Det gör att gymnasieskolorna är väldigt, väldigt trånga och väldigt fulla.

Att vissa gymnasieskolor dessutom valt att samla elever i aulan gör inte saken bättre, menar Robert Jivegård.

– Från LR tycker vi att det är helt orimligt att man ska samla flera klasser tillsammans i aulor som man har gjort. På en gymnasieskola hade man sex gymnasieklasser samlade i aulan under ettornas upprop. Vi har påpekat att det strider mot Folkhälsomyndighetens direktiv om att man inte ska samla folk i grupp.

Dessutom sänder sådana samlingar ut signaler som gör det svårare att upprätthålla de säkerhetsåtgärder man inrättat. Ändå tycker han att det har fungerat hyfsat i skolorna, hittills.

– Över lag är det planscher och markeringar i korridorer och på golvet i skolorna och man försöker hålla höger i trappor och dylikt. Vi ser också att det blir bättre allteftersom dagarna går, men grundproblemet att det är så väldigt välfyllt på Lunds skolor kommer vi inte ifrån. Medlemmarna är bekymrade över den här situationen för att det är så trångt överallt viket gör att det på flera ställen och i klassrum svårligen går att hålla distans till varandra.

Kommentera