Lärarrollen

Lärare måste svära trohetsed

Det blir allt vanligare runt om i världen att lärare ska svära en trohetsed till sin skola och sitt yrke. Förebilden är den traditionella läkareden, Hippokrates ed. Det senaste förslaget om särskilda eder för lärare kommer från det brittiska partiet Labour. 

Hippokrates ed

Översättning till svenska av den äldsta versionen av Hippokrates ed.

”Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Asklepios, vid Hygieia och Panakeia samt vid alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittne att jag så vitt jag förmår och mitt förstånd räcker skall hålla denna min ed och denna min förpliktelse.”

En av världens äldsta traditioner är på väg in i skolvärlden. I mer än 2 500 år har läkare över hela världen svurit en ed till sitt yrke. Den här läkareden skapades av den lärde Hippokrates i antikens Grekland. Ända sedan dess har den använts i olika versioner av nyblivna läkare. Genom att läsa upp Hippokrates ed förbinder sig läkarna att följa yrkets etiska regler.

Nu börjar liknande eder dyka upp i skolor runt om i världen. Mest uppmärksammat är det lärarlöfte (”Teacher’s pledge”) som man använder inom utbildningssystemet i Singapore. Den eden avlägger alla blivande lärare vid examen från landets lärarhögskola, och man upprepar det sedan årligen under studiedagar eller inför alla elever.

– Löftet bygger på sunda moraliska värderingar och på integriteten och hedern i läraryrket, säger Ho Peng, generaldirektör för skoldepartementet till tidningen The New Paper. 

Lärarna i Singapore lovar bland annat att vara föredömen och att fortsätta utbilda sig.  Liknande löften ger lärarna i grannlandet Malaysia men i form av en sång.

De senaste åren har kraven på särskilda eder för lärare växt sig starka i framför allt USA.  Här finns sedan tidigare en lång tradition av trohetseder inte bara för läkare utan även för advokater, statliga tjänstemän och de flesta förtroendevalda. Den mest berömda är den offentliga ed som den nyvalde presidenten gör.

Intresset för lärar-eder är så stort i USA att 100-tals bloggare skapat egna varianter, till och med för speciallärare inom till exempel matematik.

Nu kommer även förslag om eder för lärare från brittiska socialdemokraterna, Labour. Partiets utbildningstalesman Tristram Hunt har orsakat stor debatt i både tidningar, tv och sociala medier med sitt förslag att införa offentliga eder för lärare. Han fick idén efter ett studiebesök bland Singapores skolor nu i höst.

– Jag gillar verkligen tanken på att ha något som liknar en Hippokratisk ed om meningen och syftet med lärande, säger Tristram Hunt till BBC.
– Men det är viktigt att det inte bara är en gimmick, det måste vara en del av en förpliktelse till yrkesmässig och karriärsmässig utveckling.

Du kan följa den brittiska debatten på twitter genom Tristram Hunts konto @TristramHuntMP eller via #teachersoath.

Kommentera