bjorn_dahlman_klassrum
Segregation

”Statliga skolor kan bryta segregationen”

Statligt finansierade skolor kan vara lösningen på både boendesegregation och bristande likvärdighet i utsatta skolor. Det menar gymnasieläraren Björn Dahlman.

Han jobbade på Tensta Ross gymnasium i 13 år innan skolan lades ner. Nu är han lärare på Blackebergs gymnasium.

– Det är tvärt om på alla sätt, trots att det rör sig om två kommunala skolor, säger han.

Hans inlägg på DN Debatt handlar om samma sak.

– Anledningen till att jag går igång är att det som gjordes då [på Tensta] är det som föreslås nu, både av alliansen och av Lärarnas Riksförbund. Det är mindre grupper och mer resurser som ska vända utvecklingen. Men så länge en skola är skolpengsfinansierad kan man inte räkna med en långsiktighet, säger han.

Björn Dahlman läste om engelska skolor med motsvarande problem som de svenska gymnasieskolor som ligger i utanförskapsområden. Skolor med lågt söktryck, skolor som har svårt att rekrytera behöriga lärare.

– Jag har försökt översätta det till svenska. För att man ska få kvalitet på en sådan skola behöver man en särskild driftsform och en särskild skollag med egna ramar och förutsättningar, säger han.

Det handlar om statlig finansiering. Lärarna ska ha bättre betalt och undervisningen ska vara forskningsnära och universitetsknutet. Och det ska finnas större möjligheter att stänga av elever.

– Skolan behöver sanktionsmöjligheter som inte finns i vanliga skollagen. Tuffare möjligheter att behålla studieron. En skola som bedrivs med skolpeng har inte råd att relegera en elev, säger han.

Men varför ska bara några skolor ha de här kvaliteterna?

– Vi har problem med bostadssegregation, samtidigt säger man att människor är beredda att flytta till en bra skola. Om den bästa skolan låg i Tensta skulle människor kanske flytta dit. Men det verkar inte vara en tanke överhuvudtaget i skoldebatten.

Björn Dahlmans nya gymnasieskola är beroende av statlig finansiering.

– Den kommer inte att bära sig det första året, eller ens det tredje. Därför krävs det långsiktig finansiering.

Kommentera