skola_klassrum_tomt
Lärarbefogenheter

Lärare vann i rätten efter ingripande – ändå kräver BEO skadestånd

Läraren som ingrep fysiskt mot en stökig elev har friats i såväl tingsrätt som hovrätt, men BEO fortsätter att driva frågan om skadestånd till eleven.

I november 2017 blockerade elever på en högstadieskola i Lidköping framkomligheten i rasthallen genom att ställa dit en soffa. Två elever låg i soffan och vägrade flytta på sig trots upprepade tillsägningar från personal. Till slut tog en lärare tag i en av eleverna och lyfte denna ur soffan.

Det ingreppet innebar en kränkning av eleven, menar BEO (Barn- och elevombudet), som vill att kommunen betalar 10 000 kronor i skadestånd till eleven.

Lidköpings kommun har hela tiden stått bakom läraren och avfärdar BEO:s krav.

– Läraren har använt minsta möjliga fysiska ingrepp för att lösa en situation som inte gick att komma till rätta med genom tillsägelser, utan krävde en fysisk handling, sa Mario Melani, ordförande i barn- och skolnämnden, i ett uttalande då.

Nu har läraren fått rätt i rättsliga instanser två gånger, men BEO sätter sitt hopp till att högsta domstolen ska ta upp fallet och göra en annan bedömning.

Skolvärlden har utan framgång sökt Caroline Dyrefors Grufman, BEO, för en kommentar. Men tidigare i somras uttalade hon sig förstående om den svåra situtationen för lärare när konflikter och stök uppstår.

– Det här är inte helt enkelt. Det är regler som ska tolkas, och ibland går de stick i stäv med varandra. Men i grunden har vi barnkonventionen. Vad vi än hittar på i det här landet får man inte fatta beslut i strid med den, sade hon då.

Hon menar att lärare ska ha fyra saker i huvudet när det gäller hur de ska agera:

  • Stor restriktivitet kring fysiska ingripanden
  • Agerandet får inte vara mer ingripande än nödvändigt
  • Åtgärden måste avse ett ingripande under kort tid
  • Åtgärden får inte utgöra en kroppslig bestraffning

Skolvärlden har tidigare skrivit om den utbredda rädslan för att bli anmäld som finns bland lärare, och hur den påverkar benägenheten att ingripa. Ur det perspektivet har BEO:s beslut att fortsätta driva skadeståndskravet mot kommunen i det aktuella fallet i flera instanser väckt starka reaktioner. Bland annat har Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad upprepat partiets krav på att BEO ska läggas ner. 

– Det är obegripligt att en kommun ska betala 10 000 kronor till en elev som inte har lyssnat på en lärares uppmaning. Vad håller BEO egentligen på med? På vilket sätt ökar detta respekten och tilliten för Sveriges lärare? När ska BEO sluta motarbeta lärare och skolpersonal som inom skollagens ramar ingriper mot stöket?, skriver han i en debattartikel i Aftonbladet.

Kommentera