annika_levander_uddevalla
Arbetsmiljö

Lärare vill stänga av våldsam elev

Gymnasielärare i Uddevalla vill att skolledningen akut stänger av en elev som hotar lärare och kränker andra elever både fysiskt och verbalt. Nu har de vänt sig till Arbetsmiljöverket för hjälp.

Var tredje lärare upplever att stök i klassrummet är ett stort problem, visar Skolvärdens enkät, och i januari meddelade regeringen att man vill införa ett ”ordningslyft” i skolan.

I Uddevalla är problemet med bristande ordning i skolan akut. En polisanmälan, en sjukskriven lärare, elever som slutat, andra elever som inte vågar gå till skolan och ett flertal lärare som överväger att lämna yrket. Så är läget just nu på den gymnasieskola i Uddevalla som kämpar med svåra ordningsproblem.

Problemen kretsar framför allt kring en specifik, utåtagerande elev. Lärarna på skolan menar att alla kriterier för avstängning av eleven är uppfyllda men skolledningen delar hittills inte den synen.

– Rektorer är rädda att göra fel och få en motanmälan på sig från skolinspektionen. Men på den vägen offras ju både personal och elever som inte vågar gå till skolan, säger Annika Levander, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Uddevalla.

I början av läsåret var det en grupp på sex stycken elever som tillsammans hotade och kränkte både personal och andra elever. I ett fall polisanmälde rektorn två av dem efter att de kränkt en kvinnlig elev. Fyra av de våldsamma eleverna har sedan dess lämnat skolan, men problemen fortsätter. En assistent togs in under hösten, men det har inte löst situationen.

– Det är en ohållbar situation och lärarna på skolan tycker inte att arbetsgivaren har gjort tillräckligt för att trygga studiero och ett gott arbetsklimat, säger Annika Levander.

Enligt skollagen kan en gymnasieelev stängas av under som mest innevarande termin och de tre efterföljande. I normala fall ska en avstängning hanteras av huvudmannen och föregås av en utredning och andra åtgärder, men lagen öppnar också för möjligheten att rektor tar ett akut beslut om avstängning i extremfall.

– Kriterierna för att stängas av anser vi är uppfyllda och vi anser att rektor eller arbetsgivare fegar ur lite här. Den här eleven har även tidigare utåtagerat kraftigt och det påverkar övriga elevers trygghet, säger Annika Levander.

Hon hänvisar bland annat till en dom i kammarrätten i Stockholm den 30 november 2016, som dömde till skolans fördel i ett fall där rektor tog beslut om akut avstängning av en gymnasieelev som ”dödshotat och grovt förolämpat” en lärare på skolan.

– Vi har pratat med skolchefen, och då kommer det fram att rektorn inte vågar följa skollagen i det här fallet för att man är rädd att göra fel. Om man som lärare eller elev inte känner sig trygg på skolan på grund av att rektorn inte känner sig bekväm med regelverket då är det illa, säger hon.

Nu kräver Lärarnas Riksförbund i Uddevalla att rektorerna ska ges utbildning av en skoljurist för att lättare kunna fatta beslut i liknande ärenden. Under tiden har en anmälan har gjorts till Arbetsmiljöverket angående den akuta situationen på gymnasiet.

– Det finns nog en missuppfattning att skollagen står över arbetslagen, som anger att arbetsplatsen ska vara en trygg plats till alla. Men när två statliga lagar korsar varandra är de jämnbördiga, och elever omfattas också av arbetsmijölagen. Dagligen händer det saker i skolans värld som borde polisanmälas, men det tas inte på allvar. Vi måste ha en rättssäkerhet inom skolan också.

Kommentera