Siar om lärandet

Lärare: Yrkesroll i förändring

Kommer framtidens lärare stå bakom katedern eller bakom webbkameran? Och kommer de vara handledare, ämnes-specialister eller terapeuter?

Lärare siar om lärandet år 2031

95 % tror att IT kommer att vara en naturlig del av all pedagogik.

80 % tycker att lärandet i betydligt högre utsträckning kommer att gå ut på att eleven ska kunna hantera stora mängder information/informationsflöden.

77 % tycker att det kommer att vara viktigt att göra lärandet till en stark upplevelse för eleven.

71 % tycker att det kommer att vara betydligt viktigare att lära elever det sociala samspelet mellan människor.

När gymnasielever fick frågan om vad som utmärker en bra lärare var det vanligaste svaret: engagerad. Andra vanliga ord var sträng, positiv och trevlig.

När lärarna själva får ta ställning till hur lärarrollen kommer att ändras mot 2031 svarar de handledare och coach. Två andra vanliga ord är processledare och utmanare. Långt ner på listan hamnar terapeut.

Källa: Kairos Future

Teknikutveckling, samhällsekonomi och neurovetenskapliga rön. Det är många faktorer som kommer påverka framtidens lärarroll.

När Kairos Future i en rapport frågade lärare vad de tror kommer karaktärisera framtidens lärande instämde nästan samtliga i påståendet att IT kommer att vara en naturlig del av all pedagogik, medan åtta av tio menade att lärandet i betydligt högre utsträckning kommer handla om att kunna hantera stora mängder information. Läraren själv kommer, enligt rapporten, bli mer av en handledare, en coach.

– Mycket stämmer nog, men jag tror inte på läraren som handledaren som står bredvid. Läraren kommer fortsätta vara viktig som medaktör, någon som kunskapar tillsammans med eleverna. Det är en komplex uppgift att sätta samman information och göra det till kunskap, det måste läraren vara med i, kommenterar Annika Lantz Andersson, pedagogikforskare vid Göteborgs universitet.

Och även om lärandet i högre utsträckning kommer handla om att hantera stora informationsmängder, så måste även framtidens lärare ge eleverna grundkunskap, betonar hon.

– Läraren måste ha förmågan att ge de här kunskapsöversikterna. Där kommer läraren vara jätteviktig för att entusiasmera och bygga basen i ämnena. Hur ska eleverna annars hitta rätt bland all information? Den rollen kan bli än viktigare när informationsflödet ökar.

Läraren och pedagogiken kommer att behöva jobba tillsammans med de nya digitala verktygen, säger Annika Lantz Andersson. För läraren innebär det ett förändrat sätt att jobba, kanske måste man formulera nya typer av uppgifter.

– Det är något som varje lärare måste tänka igenom. Man måste vara beredd på ständiga förändringar. Det enskilda arbetet fram-för skärmen, till exempel, behöver inte ske i klassrummet. Men väl där borde läraren utnyttja dynamiken av att alla är samlade.

Ytterligare en sak som Annika Lantz Andersson menar kommer bli än viktigare i framtiden är språket.

– Vi använder språket mer än någonsin, skriver mer, läser mer, textflödet kommer inte bli mindre. Här kommer läraren ha en viktig roll i att stötta språkutvecklingen. Det kommer inte bli lättare att skriva framöver, tvärt om, med alla olika genrer som våra elever använder sig av. 

Kommentera