mattebild_0
Debatt

Läraren: 5 faktorer som höjer elevernas mattekunskaper

Debatt "Om du fortsätter öva och öva på det här sättet kommer det komma den dagen där du kan lösa matematiska uppgifter utan problem", skriver Azad Marof, gymnasielärare i matematik.

Bästa sätt att få en grafisk lösning/bild i tankarna när man löser en problembaserad uppgift på gymnasiet är att öva ständigt. Med att öva innebär det att eleven utövar matematik dagligen, precis som när man utövar språk via den dagliga kommunikationen, via läsning av olika artiklar och via optiska medel. Att öva matematik redan från grundskolan och under högstadietiden görs genom att öva på matematiska begrepp och beräkna liknande uppgifter inom till exempel algebra, att söka hjälp hos föräldrar och äldre syskon. Genom att hjälpa varandra med att lösa matematiska problembaserade uppgifter har stora effekter i längden för individens förmåga att kunna lösa matematiska problem under gymnasieåren. Gymnasiematematik är betydligt svårare än den matematik som eleven läser i tidigare stadier. Eleven kan då arbeta självständigt med de matematiska uppgifter som hen läser under första året på gymnasiet och det är i stort sett en repetition från årskurs 9 matematiken. Om eleven fortsätter att arbeta på samma sätt hela tiden leder det till att eleven skaffar sig en grafisk bild i sin hjärna så fort eleven läser matteuppgiften.

Hur löser eleven följande uppgift i matematik? Bestäm ekvationen för den linje vars k-värde är 2 och går igenom punkten (3, 3). När eleven läser uppgiften och vet väl att de angivna data är k = 2, linjen går igenom punkten (3, 3) så vet eleven att linjens lutning är positiv, vilket innebär att den är stigande och någonstans skär y – axel nedanför origo. Följande tankar uppstår i hjärnan med hjälp av de angivna data:

Räta linjens ekvation är y = kx + m, (3, 3) vilket är (x, y) koordinater sätts in i ekvationen med k = 2.

3 = 2*3 – m vilket ger ett negativt (-) m-värde och den räta linjens graf ser ut som nedan:

Med hjälp av de olika begrepp som k-värde/linjens lutning, rät linje, ekvation skärningspunkt med axlar m fl. underlättas bildandet av en uppgifts lösning i form av en graf i hjärnan,

Faktorer som bidrar till elevens starka sidor på gymnasienivå är följande:

  • Att öva matematik dagligen under lektionstid, arbeta i grupp eller med en klasskamrat samt att fråga läraren om hjälp när du har fastnat på en uppgift eller inte förstår.
  • Att själv göra hemläxor sedan grundskolan utan facit, alltså på egen hand. Däremot går det även bra att få hjälp av föräldrar redan under grundskolan.
  • Ta vara på möjligheter som finns och gå på extra matematiktimmarna som erbjuds ifall det finns tillgängligt efter skoltid. Att arbeta kontinuerligt med matematik ger en effekt och ett resultat i längden.
  • Våga ta initiativet för att börja lösa en problembaserad uppgift.
  • Gör tid för att arbeta med matematik dagligen.

Om du fortsätter öva och öva på det här sättet kommer det komma den dagen där du kan lösa matematiska uppgifter utan problem tack vare de grafiska bilderna som uppstår i hjärnan så fort du läser och förstår en uppgift.

Azad Marof, gymnasielärare i matematik

Kommentera