Utsatta områden

Läraren i utsatta området: ”Belastningen är för hög”

Nytorpsskolan Malin Essborg

”Som lärare är det jobbigt och stressande att inte kunna ge eleverna det som de behöver”, säger Malin Essborg som är lärare på Nytorpsskolan i Angered.

| Foto: Privat och Göteborgs stad

Stor arbetsbelastning och ryckig finansiering försvårar lärarnas arbete på Nytorpsskolan i Angered.
– Men jag trivs med mitt arbete här, säger Malin Essborg.

Under de senaste åren har mycket av medierapporteringen kring skolan handlat om stora arbetsmiljöproblem, svaga skolresultat och nedskärningar.

– Tyvärr fortsätter besparingarna, säger Malin Essborg som är lärare i tyska och engelska och lokalombud för LR.

Hon har arbetat på Nytorpsskolan, som är en 4–9-skola, sedan 2016.

– Jag trivs, känner mig trygg med den ledning som vi har nu och tycker att det är roligt att arbeta här. Men det är inte samma sak som att vi inte har problem. Bland annat är arbetsbelastningen på oss lärare alldeles för hög.

”Det finns inte tid”

Häromåret konstaterade Skolinspektionen i en uppmärksammad rapport att en mycket stor andel av eleverna som under de senaste tio åren gått ut årskurs nio på skolan inte uppnått godkänt betyg i alla ämnen. Många har inte varit behöriga att studera vidare på gymnasiet.

– Vårt kompensatoriska uppdrag är väldigt stort. Som lärare är det jobbigt och stressande att inte kunna ge eleverna det som de behöver. Jag vet att jag till exempel behöver sitta ner med många av dem och läsa och läsa, men det finns det inte tid till.

– Jag har en lång lista på elever som behöver olika typer av extrastöd i klassrummet samtidigt som det som borde vara särskilt stöd utanför klassrummet har blivit extrastöd i klassrummet.

Vad behöver göras?

– Det satsas ibland på att fixa byggnaderna och en del annat, vilket så klart kan vara bra. Men den avgörande frågan är när når satsningarna mitt och andra lärares schema, vilket är avgörande. Det är vi som ska göra jobbet med eleverna. Vi behöver mindre undervisningstid, mer tid för- och efterarbete och ett tvålärarsystem – alltså inte en lärare och en assistent – i de svåraste grupperna.

Får inte det stöd de behöver

Läsåret 2019/2020 uppgick andelen elever på skolan med utländsk bakgrund till 91 procent.

– Många har mycket svaga kunskaper i svenska, vilket leder till stora problem. Jag tycker att det borde vara ett betydligt större fokus på att de ska lära sig svenska än vad det är idag. Det borde till exempel sättas in extra svenskundervisning redan i förskolan.

– Ett typiskt mönster hos oss är att många på högstadiet läser extra svenska istället för ett modernt språk. Men det är en så stor – och dessutom ökande – grupp att de som de som ingår i den inte får det stöd som de behöver. Det gör att den är den tuffaste elevgruppen att vara i.

Hög omsättning på elever

Elevomsättningen är hög på Nytorpsskolan, vilket försvårar arbetet ytterligare.

– Klasserna förändras hela tiden. I de fall det handlar om medvetna skolbyten är det ofta frågan om ganska högpresterande tjejer som lämnar.

Under de senaste åren har det återkommande i media rapporterats om hot och våld mot lärare på skolan.

– Det är framför allt ett problem i särskolan. Nu vill man integrera elever som kan vara väldigt utagerande i vanliga klasser trots att den del av dessa elever inte ens klar av att vara i den lilla grupp som de är i idag.

– Till det ska läggas att det är nya besparingar är att vänta.

Skulle minska hot och våld

Vad ska man göra ett andelen legitimerade och behöriga lärare på skolan ska öka.

– Förbättra arbetsmiljön, minska antalet undervisningstimmar och se till att vi får mer tid till varje elev. Det skulle både öka våra möjligheter att göra ett bra jobb och förmodligen minska antalet incidenter med hot och våld.

Kommentera