maria_wiman

Maria Wiman jobbar som högstadielärare på Östra grundskolan i Huddinge.

Lärarproffesionen

Läraren: ”Jag är trött på den negativa bilden av yrket”

Läraryrket målas ofta upp som krispräglat och det är nästan alltid problemen som lyfts fram. Det anser läraren Maria Wiman, som vill se en mer nyanserad offentlig debatt där flera röster får höras.
– Jag och mina kollegor känner inte igen oss i den bild som målas upp, säger hon.

Maria Wiman

Yrkesverksam som: Högstadielärare på Östra grundskolan i Huddinge.

Ålder: 36 år.

Utbildning: Lärarexamen samt magisterexamen i litteratur. Färdig 2010.

Klasser: Två klasser i årskurs 8, cirka 50 elever.

Ämnen: Svenska och SO

Utmärkelser:
2015: Tilldelades Årets pedagog i grundskolan av Huddinge kommun.

2017: Trevor Dolan-stipendiet ’’Årets punkare’’.

2017: Huddinges pris för entreprenörskap.

Maria Wiman jobbar som högstadielärare på Östra grundskolan i Huddinge och blev 2015 utsedd till årets pedagog i grundskolan. I en debattartikel i Aftonbladet skriver hon att det inte är så konstigt att lärarbristen är fortsatt ökande om man ser till hur yrket gestaltas för allmänheten.

– Om man har planer på att bli lärare kan jag tänka mig att man blir vettskrämd för att fullfölja dem. Det är en skev bild som visas upp. Man tappar så många positiva aspekter som kommer med yrket, säger hon.

Hon poängterar också att man självklart inte ska förringa de problem som finns men att det är viktigt att höra lärarnas och elevernas röster i den offentliga debatten.

– Det är jämt experter och politiker som får uttala sig vitt och brett kring frågor om detaljer rörande skolan. Det är förstås bra men jag saknar perspektiven inifrån, från människorna som faktiskt är där det händer. Jag ser ingen skola i kris, säger hon.

Den negativa bild som hon så ofta upplever skildras i debatten om skolan anser hon är problematisk av flera olika anledningar.

– Självklart är det inte bara frid och fröjd att arbeta som lärare, det är ett hårt jobb som innebär stort ansvar, men man måste belysa att det finns så enormt mycket fördelar som kommer med yrket. Man får vara med att skapa kloka framtidsmedborgare. All feedback och positiv energi man får av eleverna är helt fantastisk, säger hon.

Vidare förklarar hon att det givetvis kan vara tuffare att vara lärare på vissa skolor än andra men att lärarna som individer också bär ett stort ansvar när det kommer till att inspirera eleverna.

– Skolan som organisation måste självklart fungera men när det kommer till relationsbyggande och att skapa tillit till sina elever så är läraren som individ väldigt viktig, säger hon.

Utöver utmärkelsen för årets pedagog i grundskolan 2015 tilldelades Maria Wiman förra året även Trevor Dolan-stipendiet ”Årets punkare i skolvärlden”.

– Det var förstås oerhört kul att få en bekräftelse på att man gör ett bra jobb. Att man är på rätt spår. I en skolvärld som kan kännas lite stolpig så är det viktigt att vara kreativ i det fria spelrum som faktiskt finns utanför mallarna, säger hon.

Att få eleverna delaktiga i undervisningen och lyssna på deras önskemål är något som Maria Wiman värdesätter högt och rekommenderar andra lärare att också göra.

– Jag ser undervisningen som en process där läraren och eleverna tillsammans tar sig an olika projekt. Jag försöker alltid få mina elever att möta omvärlden och få dem aktiva. Låt säga att vi i undervisningen jobbar med riksdagsvalet i Sverige, då tar vi kontakt med politiker och låter eleverna ställa frågor. Om vi till exempel har läst en bok får eleverna skriva recensioner till författaren, säger hon.

Kommentera