larare_vaxjo_vux_2

Läraren Catarina Thestrup har arbetat på Växjös kommunala vuxenutbildning i 13 år. Nu läggs den ned.

Vuxenutbildning

Lärare om nedläggningen: ”Känns som ett hån”

Växjö väljer att lägga ner all vuxenutbildning i kommunal regi.
– Att vi erbjuder kvalitativ, lärarledd undervisning blir vårt fall, säger Catarina Thestrup som jobbat på Växjös kommunala vuxenutbildning i 13 år.

Växjö har beslutat om att lägga ner all sin vuxenutbildning i kommunal regi senast vid årsskiftet.

– Vi stod inför en situation där vi antingen behövde minska antalet platser i vuxenutbildningen totalt. Då beslutade vi att prioritera fler utbildningsplatser, och då behövde vi frigöra oss från underskottet. Nu kan vi istället fortsätta ha lika många utbildningsplatser och ta fler Växjö-bor ur arbetslöshet, säger Oliver Rosengren (M) som är ordförande för nämnden för arbete och välfärd.

En utförare kan inte själv höja sin peng genom att inte hålla budget.

Totalt berörs cirka 15 lärare av beslutet, enligt kommunen. En av dem är Catarina Thestrup, som menar att det är helt andra förutsättningar att bedriva vuxenutbildning i kommunal regi.

– Vi har gått med underskott, men det kan man mycket väl förklara med att vi har behöriga och erfarna lärare. Det kostar för att vi har varit med länge och har höga löner, där det inte täcks upp alls för löneökningar från kommunen. De vill ha det så billigt som möjligt.

Sedan 2017 använder sig Växjö av en så kallad auktorisationsmodell, där den utbildningsanordnare som uppfyller uppsatta krav får bedriva utbildning med en så kallad resultatpeng som ersättning. Totalt finns cirka 15 anordnare i kommunen.

Oliver Rosengren.
Oliver Rosengren.

– Det innebär att man får pengar om eleven tar sig igenom utbildningen. Då ska det vara lika villkor i ersättningen för alla, då kan inte en utförare själv höja sin peng genom att inte hålla sin budget, säger Oliver Rosengren.

Men Catarina Thestrup säger att det ger felaktiga incitament för lärarna.

– Sätter vi ett F får vi inte fullt betalt för eleverna. Det strider mot hela ens läraretik. Jag vill hjälpa alla oavsett om de kan nå upp till ett E eller inte, men konsekvensen blir att vi inte får betalt på samma sätt.

Dessutom har vuxenutbildningen, till skillnad från privata utförare, inte tillåtits att bedriva distansundervisning, menar Catarina Thestrup.

– Det har följt deras egen kritik mot distansundervisning. Det finns inga skäl att bygga upp en egen distans, när flera fristående har investerat miljontals kronor i sina lärplattformar, säger Oliver Rosengren.

Catarina Thestrup menar dock att ovan nämnda faktorer, i kombination med att kommunen sitter fast med dyra lokalkostnader och har fast anställd och behörig personal gör att man inte alls har samma ekonomiska förutsättningar som de fristående aktörerna.

– Du får lika mycket betalt om du har obehöriga lärare som du har behöriga lärare. Så de seriösa anordnarna har ingen chans i det här systemet.

Det är väldigt sorgligt att vara en erfaren, behörig lärare i det här systemet.

Och Vuxenutbildningen har dessutom jobbat med sina kostnader, menar hon.

– Vi har gjort allt för att få den här budgeten i balans. Jag tittade tillbaka på när jag arbetade på Komvux 2005, i Nybro. Då hade jag 14,5 timmas undervisningstid, nu har vi 21. Där ingår kvällsundervisning också och vi har semestertjänster utan ferier. Det är väldigt, väldigt pressat.

Därtill slog corona hårt ekonomiskt, med ett minskat antal sökande.

– Man ser på nyheterna hur företag och jobb som är drabbade av corona räddas. Men här väljer man istället att lägga ned en fungerande verksamhet. Det känns som ett hån.

Oliver Rosengren poängterar dock att beslutet inte är fattat mot bakgrund av de senaste månaderna.

– Vi har utgått från det underliggande underskottet, som de själva bedömer att de inte klarar av att åtgärda. Jag tror att underskottet hänger ihop med att man har haft en bild av att man har ett annat uppdrag än de andra utförarna har, vilket är felaktigt. Den kommunala utföraren har samma villkor och ansvar som en fristående utförare.

Vad är det som gör att ni tänker att vuxenutbildningen kan kosta mindre på entreprenad?

– Det vet vi egentligen inte om den gör ska man ärligt erkänna. Men skillnaden är att underskottet i så fall inte drabbar Växjös skattebetalare. Problemet med den kommunala driften är att när den går med underskott innebär det att de bakvägen höjer sin egen peng. Om Hermods eller någon annan utförare inte håller sin budget så är det deras aktieägare som får bära det underskottet, inte Växjös skattebetalare.

En farhåga från lärarna på vuxenutbildningen är att man lyckas hålla budget genom att ha färre behöriga lärare på de privata aktörerna. Vad tänker du om det?

– De fristående anordnarna verkar under samma regelverk som den kommunala vuxenutbildningen. Det innebär att om det blir en behörig lärare tillgänglig så ska den ha företräde vid anställning. Det innebär också att de behöver sätta sina betyg och utföra sina examen på det sätt som framgår av svensk författning. Så de kan inte göra på annat sätt än vad den egna regin har kunnat göra.

Vad händer med lärarna som arbetar på den kommunala vuxenutbildningen nu?

– Dels kan jag tänka mig att flera av de fristående anordnarna kommer att växa nu och säkert söker efter deras stora kompetens. Det är ju många skickliga pedagoger som arbetar på vuxnas lärande. Dels är ett arbete påbörjat med omplaceringar och liknande inom deras arbetsgivare, Växjö kommun. Så det är mitt i den processen.

Men Catarina Thestrup är orolig, framförallt för systemet för vuxenutbildning i stort.

– Vi vet inte vad som ska hända. Det är svårt att se att det finns lärartjänster till oss alla 16. Det är väldigt, väldigt sorgligt att vara en erfaren, behörig lärare i det här systemet. Jag vet inte vad jag ska säga till de studenter som utbildar sig. Jag tänker ju ”håll er borta från vux”, som hela tiden pressas till sämre arbetsvillkor och löner.

Kommentera