nedskarningar

Borlänge sparar 43 miljoner på skolan.

Nedskärningar

Läraren om skolans sparkrav: ”Vi bryter mot lagen och barnen far illa”

När Borlänge kommun sparar på skolan står elever utan särskilt stöd och stöd på modersmål – i strid med skollagen.

Borlänge kommun ska spara 43 miljoner på grundskolan efter att ha gått back förra året. För att åstadkomma det har ett stort antal tjänster försvunnit från kommunens skolor. Inga lärare eller andra fast anställda har avskedats, men bristen på stödpersonal ledde till en ökning av kränkningar och våld redan första skolveckan.

Enligt Emma Svantes, mellanstadielärare och fram tills nyligen skyddsombud på Domnarvets skola i Borlänge, handlar den ökningen i stor utsträckning om att barn som tidigare haft stöd för att klara sin sociala situation inte längre får den hjälp de har rätt till.

– Vi är skyldiga att ge elever det stöd de behöver och det gör vi inte nu. I mitt arbetslag har vi flera assistenter som fattas och det märks. Vi lever inte upp till vårt tillsynsansvar då vi har barn som avviker från lektionerna, säger hon.

Studiestödet på modersmål är helt bortplockat vilket också leder till ökad oro och oreda hos elever och lärare.

Vi bryter mot lagen idag

– I de årskurser där vi har störst behov märks det på eleverna. Till slut kan det bli så att elever sluta komma till lektionerna helt och hållet för att de känner att de ändå inte förstår, säger Emma Svantes.

Hon tycker att politiken verkar välja vilken lag de vill följa och vilken de kan bortse ifrån.

– Jag är trött på att höra att ”vi har en kommunallag som kräver att vi håller budget”. Men skollagen då? Den ställer krav på verksamheten, men de glöms bort. Vi bryter mot lagen idag, säger hon.

Monica Lundin (L) är kommunalråd och ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, och hon menar att det är en utmaning att följa lagen.

Monica Lundin (L)
Monica Lundin (L) | Foto: Liberalerna

– Det är en balansakt att klara både skollag och kommunallag. Idag ligger prognosen på minus 24 miljoner kronor för helåret, så man kan säga att skollagen väger tyngre där, vi har inte en budget i balans. Vi gör vårt bästa, säger hon.

Efter att skolor skickat in rapporter om kränkningar som uppkommit som en följd bristande stöd har de i vissa fall fått lov att ta in assistenter igen. Bland annat får Domnarvets skola där Emma Svantes jobbar ta in tre elevassistenter och en fritidspedagog. Men hon tycker inte att det är bra nog.

– Det här flaggade vi för redan när vi fick höra talas om neddragningarna i januari. Man har lyssnat på oss nu, men det har krävts att barnen mår dåligt. Det hade vi kunnat bespara dem om politiken lyssnat på alla de risk- och konsvenvenanalyser vi skickat in tidigare, säger Emma Svantes.

Skolan borde förstatligas och jag som kommunpolitiker borde inte sitta på den här stolen

Monica Lundin beskriver det som att man var tvungen att först anpassa verksamheten eftersom den gick med förlust. Nu pågår nästa steg i processen, som är att bemanna upp igen på de områden där man ser att det krävs för att säkra verksamheten.  

– Man kan tycka att det är bakvänt att vi först gör oss av med personer och sedan tar in folk igen. Men vi var tvungna att agera utifrån det läge vi hade.

Hade det inte varit bättre att ta till sig riskanalysen och bespara eleverna lidande?

– Jo det kan man tycka. Det är inget politiskt beslut att göra sig av med olika personer eller tjänster. Det som gjordes var att rektorerna i samråd med skolcheferna avslutade de här anställningarna och det fick vi återrapport på nämnden i augusti.

Men det gjorde de ju för att anpassa sig till budgetramar som kommer från politiken?

– Ja, ramarna kommer från kommunfullmäktige. Vi har inga mer resurser i nämnden än det som finns. Vår nämnd har en historia av att ha underskott men vi måste samtidigt som nämnd agera.

Så nämnden är underfinansierad?

– Det kan man tycka ja. Hela kommunsverige har det tufft och jag tycker att skolan ska förstatligas. Jag som kommunpolitiker borde inte sitta på den här stolen. För vi tvingas väga skolan mot vägar, socialtjänst och allt annat. Vi gör en uppräkning i budgeten på 1,5 procent för skola inför kommande år, men vi vet att löneökningarna är högre än så. Då blir det automatiskt effektiviseringskrav.

Den matematiken går ju inte ihop?

– Nej den gör ju inte det. Och jag är väldigt kritisk till de konsekvenser det får, säger Monica Lundin.

Även om Domnarvets skola har fått tillbaka några assistenter är Emma Svantes bekymrad för vad som kommer att ske med skolan på sikt. Hon menar att verksamheten fungerar här och nu, men ser att det kan komma att förändras.

– Just nu så funkar det, vi har jättebra samarbete på skolan, vi känner stöd från kollegor och rektorer och vi gör ju det här för att barnen ska ha en så god skolgång som möjligt. Vi har en akademisk utbildning och erfarenhet som gör att vi fixar det här. Men den första sjukskrivningen på grund av stress kom precis, och slänger man in obehöriga vikarier som ska ta hand om barn med diagnoser och i behov av språkstöd, då blir det tufft.

Kommentera