ragnar_sjolander_ebba_busch_thor

Ebba Busch Thor (KD) under sitt möte med Ragnar Sjölander i Skolvärldens webb-tv-serie ”På rast med…” riksdagspartierna.

| Foto: Magnus Glans
Val 2018

Av lärare för lärare: Ragnar möter partiernas ledare

Lärarveteranen Ragnar Sjölander träffade ledarna för riksdagspartierna i Skolvärldens intervjuserie ”På rast med…” för att belysa skolpolitiken inför valet. 
– Jag tror intervjuerna ger en hygglig uppfattning om vad partierna står för, säger han.

Under vårterminen har läraren Ragnar Sjölander intervjuat ledarna för de åtta riksdagspartierna i Skolvärldens webb-tv-serie ”På rast med…”.

Under rasterna mellan lektionerna på skolan har Ragnar Sjölander mött Sveriges tyngsta politiker för att klarlägga vad partierna lovar att göra för svensk skola efter valet och hur Sveriges lärare kommer att påverkas av valresultatet.

Hur var det att intervjua politikerna?

 – Jag tycker att det var riktigt trevligt, avspänt och givande att gå omkring i skolmiljöer för det är på skolan som jag känner mig hemma. Att träffas och prata om den stora bilden av skolan och kontrastera det politikerna säger, mot det jag och mina kollegor upplever i vår lärarvardag på klassrumsgolvet, det var väldigt givande och kul, säger Ragnar Sjölander.

Han tycker att det var extra spännande att partiernas ledare tog sig tid att berätta i detalj hur de ser på de olika skolfrågorna, något som man annars inte hör så ofta i rikstäckande medier.

 – Några av dem är ju erfarna skolpolitiker, medan andra inte är nischade mot den politiska frågan. 

Foto: Magnus Glans

Hur ser du på att det var du som lärare som intervjuade politikerna om just lärarnas arbetssituation?

 – Jag pratade förstås mer som yrkesutövare än som journalist, det är ju unikt i de här sammanhangen. De frågorna jag ställde hade vilken lärare som helst kunnat ställa till varje politiker, för det är nog något som många lärare känner igen sig i.

Något som förvånande dig i deras uttalanden? 

– Nej, egentligen inte. Det var exempelvis ganska låst och positionerat kring Reepalu-utredningen och begränsningar av vinster i välfärden de gånger som vi kom in på den frågan, säger Ragnar Sjölander.

De flesta av politikerna lyfte frågan om vikten av statlig styrning. Hur ser du på det?

– Det är hoppfullt tycker jag. Till och med KD pratade om att det behövs en tydligare statlig styrning. Jag tror att medvetenheten hos alla partier har ökat kring övergripande statliga insatser, sedan är vissa mer tydliga än andra.

Jag hoppas att lärare och syvare får lite vägledning i vad de olika partierna faktiskt står för.

Något som imponerade lite extra på Ragnar från mötena var att samtliga politiker gjorde ett försök att försöka omsätta sina tankar från riks- och regeringsnivå ner till vad som borde hända på skolnivå, och hur man skulle kunna påverka det som huvudmännen egentligen ansvarar för. 

– Jag tycker att alla politiker visade att det finns en medvetenhet om problemen med det dubbla huvudmannaskapet, säger han.

 Vad tar du med dig till din lärarvardag och ditt fackliga arbete efter att ha gjort politikerintervjuerna för Skolvärlden?

 – Det är väl framför allt att visa mina elever att politikerna inte är några människor som svävar i det blå, utan de är gärna ute och vandrar runt i verksamheten och pratar så konkret de bara kan som riksdagspolitiker, om de frågor som jag ställer, säger Ragnar Sjölander och tillägger:

 – Jag kan ranka mötena med politikerna högt utifrån att intervjuerna gjordes på våra villkor. Att de skulle komma ut till skolor, vi skulle ställa frågor och filma hela processen i lärarnas vardagsmiljö. Det var ju ändå häftigt att de kunde komma ut till vår dagliga miljö. Vi var ju även inne på en riktig lektion med elever, när min kollega Anders Wickman höll i en ekonomilektion på Blackebergs gymnasium. Då bjöds Gustav Fridolin på tårta. Det var kul.

KD:s partiledare Ebba Busch Thor och Ragnar Sjölander.
KD:s partiledare Ebba Busch Thor och Ragnar Sjölander. | Foto: Magnus Glans

Det var aldrig känt på skolorna att politikerna skulle komma dit för intervjuerna, utom för mindre grupper av personalen. Men för de som sett och hört om politikernas besök har det funnits ett stort intresse bland Ragnars lärarkollegor. 

– Några har kommit fram och sagt: ”Vad kul att du stod och pratade med honom där”. En annan kollega gillade att Jonas Sjöstedt kom med tunnelbanan, och inte i Säpo-sällskap i bil, till skolan. Att han var som en ”vanlig människa” liksom.

 Vad hoppas du att intervjuerna ska ge andra lärare inför valet?

 – Jag hoppas att lärare och syvare ska känna att de får lite vägledning i vad de olika partierna faktiskt står för i de frågor som man nog ofta ställer sig. Jag tror intervjuerna ger en hygglig uppfattning. Om man jämför svaren får man en bra uppfattning av vad de olika partierna vill, framför allt beträffande frågan om statlig styrning.

Kommentera