programmering_monika_skolforum

Monika Helgesson, lärare på Åledsskolan i Halmstad, undervisar i programmering. Foto: Fredrik Wallin

Programmering

Läraren: Så lär jag eleverna programmering utan datorer

Med hjälp av problemlösningssamtal och enkla koder kan elever lära sig programmering – utan några datorer. 
Det menar lärare Monika Helgesson som i stället undervisar i programmering utifrån fiktiva ramberättelser.

Under Skolforums andra dag föreläste försteläraren Monika Helgesson om hur lärare kan undervisa i grundläggande programmering i matematik utan datorer.

Monika Helgesson, som till vardags arbetar på Åledsskolan i Halmstad, har tillsammans med kollegan Ingela Sandberg skapat den fiktiva världen ”Robot City” för sina elever. Till detta har de tagit fram en lärarhandledning, som är kopplad till världen, för lärare som också vill arbeta med att utveckla elevers datalogiska förmåga och problemlösningsförmåga innan eleverna börjar med programmering på datorer.

På Monika Helgessons lektioner får eleverna följa med i berättelsen där robotar har blivit inlåsta i en ”programmeringsgrotta”. Varje robot sitter inlåst i en cell med kodlås och för att få tillgång till koderna behöver eleverna lösa olika problem. 

Allt detta är ett enkelt och lustfyllt sätt att introducera programmering i matematikundervisningen redan i grundskolans tidigare år, menar Monika Helgesson.

– Elevernas nyfikenhet och lust att delta väcks på ett helt annat sätt, jämfört med när vi jobbade med matteboken tidigare, säger hon.

Monika Helgesson påpekar att arbetssättet har lett till att elever som tidigare inte hängde med på lektionerna har blivit mer engagerade i matematiken. 

– De som tidigare halkade efter gör inte det längre. Det är oftast eleverna som man inte når på de vanliga matematiklektionerna som blir mest intresserade och nappar på det här. 

Under lektionerna får eleverna tolka, konstruera och följa matematiska problemen – men också lösa problem och reflektera över de valda strategierna. 

– På det här sättet får eleverna också utveckla förmågan att argumentera logiskt för matematiska resonemang. 

– Målet är inte att göra så att fröken ska bli nöjd eller för att man ska få så många rätt som möjligt. Utan målet är att befria roboten och det blir en belöning till klassen. Elevernas roll som problemlösare är viktig, för om inte de hjälper till att lös problemet så blir det inte någon fortsättning i berättelsen, säger Monika Helgesson.

Varför tror du på att arbeta med just analog programmering? 

– Jag tycker att programmering inte är en digital sak egentligen. Utan programmering är ett sätt att förhålla sig till problem i ens vardag över huvud taget – att tänka systematiskt, dela upp problem i olika delar och att kunna förstå hur viktigt det är att vara tydlig för att inte göra fel på vägen. Ju tidigare vi pratar om programmeringen i analog form desto tidigare blir barnen medvetna om det här, säger Monika Helgesson.

Vad har ni sett för resultat sedan ni började arbeta med analog programmering? 

– Vägen fram till att befria de här robotarna och lösa problemen har väckt en enorm glädje och inlevelseförmåga hos eleverna. Det är inte alltid att man kan väcka detta hos eleverna i den åldern om man arbetar traditionellt i matematiken. Glädjen för matematikämnet har blivit mycket större, säger hon och fortsätter:

– Det viktiga är att man väver in det eleverna ska lära sig i en ramberättelse. Där eleverna får lova att vara en del i den fiktiva världen. 

Monika Helgesson tror att man ska undvika att hoppa direkt in i det digitala arbetssättet, och i stället börja med analog programmering, när man undervisar i grundskolans tidigare årskurser.

– Begreppen som finns i programmeringen behöver man ha koll på från början och förstå vad exempelvis begreppen sekvens och loop är för något, då blir det enklare senare i skolan. Så det här är att börja i rätt ände. Men det är klart om man jobbar med detta på högstadiet så kanske man inte ska börja på den nivån vi lär ut, säger hon.

Kommentera