elever_klassrum_flicka
Inkludering

Läraren: Stort behov av små undervisningsgrupper

Nu kommer förslag om att tredubbla antalet resursgrupper i Stockholm för elever med störst stödbehov.
– Jag tror att behovet är stort, säger resurspedagogen Björn Bågmark, som arbetar i en CSI-grupp.

I Stockholms stad finns idag omkring 14 så kallade CSI-grupper (Centrala grupper med särskild inriktning) för elever med särskilda behov, med plats för omkring 200 elever. Nu föreslår Liberalerna och oppositionsborgarrådet Lotta Edholm att antalet resursklasserna ska tredubblas.

Enligt Lotta Edholm har utgångspunkten i skolan länge varit att så gott som samtliga elever i behov av särskilt stöd ska undervisas i vanlig klass, något som hon menar har resulterat i att alltför många elever inte fått tillgång till en fungerande undervisning. Därför vill hon i stället utveckla de små resursgrupperna.

Till Skolvärlden säger Lotta Edholm att idén med inkludering inte fungerar för alla elever, i den skola vi har idag.

– Det är alldeles för många elever som slås ut i dag på grund av den idén. Behovet av fler CSI-grupper är jättestort. Vi har en kö både i Stockholms stad och en kö till de fristående resursskolor som finns. Min bild är att vi har alldeles för få grupper idag.

För vilka elever fungerar det sämst att vara i vanlig klass?

– Min bild är att det är elever med ganska svåra npf-diagnoser, utåtagerande barn och barn inom autimsspektrat. Skolorna har inte klarat av att möta dessa elever och det har lett till att många blir hemmasittare. Det tycker jag är oacceptabelt.

Föräldrar hör av sig och är förtvivlade över att skolgången inte fungerar, berättar hon.

– Och när jag är ute på skolor är det uppenbart att många lärare känner att de inte räcker till, var sig för de här eleverna eller för de andra i klassrummet. Ibland beror det på att det är för många elever i klassen, men ofta beror det på att man inte har tillräckligt kunskap. Många av barnen kräver så specifik kunskap att lärarens kunskap inte räcker till.

En av de skolor i Stockholm som har CSI-grupper är Högalidsskolan. Här kan man ta emot 15 elever i årskurs 1–6 och 12 elever på högstadiet. Björn Bågmark är resurspedagog och arbetar både i mindre grupper och med elever som behöver enskild undervisning på Högalidsskolan CSI 1–6.

– Inkluderingstanken funkar självklart till viss del, men sen finns det elever där det inte fungerar så bra, säger han.

Björn Bågmark har arbetat i resursklasser sedan 1997 och har varit med om flera omgörningar i stadens organisation. 1997 fanns det grupper både för elever med adhd och social problematik och andra grupper för elever inom autimsspektrat.

– Detta gjordes om efter politiska beslut och det som blev kvar är CSI-grupperna med inriktningen bara mot autimsspektrat. Så elever med adhd-problematik går idag i vanliga skolor, och det funkar inte alltid så bra.

Han tror att det är en klok idé att bygga ut CSI-verksamheten.

– Ja, jag tror det. Att elever med olika problematik ska gå i vanliga skolor, tror jag är en orsak till att många skolor går på knäna idag. Skolorna efterfrågar grupper där eleverna kan utvecklas i ett mindre sammanhang. Det finns fler elever, som behöver ett mindre sammanhang, än vad det finns platser. Jag tror att behovet är stort.

För Lotta Edholms del handlar det inte heller om att förkasta inkluderingstanken helt och hållet.

Sympatisera du till någon del med idéerna med inkludering

– Ja, absolut! Målsättningen måste vara att eleven ska gå tillbaka till den vanliga skolan. Men om det inte fungerar, då är det bättre att man är i en välfungerande specialgrupp än att man går tillbaka till en illa fungerande vanlig skolmiljö. Men man måste hela tiden ifrågasätta en sådan placering och se om det är möjligt att gå tillbaka till den vanliga skolan. Det är inte idén med inkludering som är fel, utan att det helt enkelt inte fungerat för alla, säger Lotta Edholm.

Kommentera