hp_debatt_betyg_ak_4

Läraren Hai Phuong Tran frågasätter det senaste förslaget från regeringen om att man på vissa skolor skall införa betyg från åk 4.

Debatt

Läraren om betyg i åk 4: Varför vill regeringen öka vår arbetsbörda?

Debatt ”Jag vet redan nu att det kommer att innebära mer arbete, mer stress, mer oro, mer ängslighet och mer nervositet för lärare, elever och föräldrar”, skriver läraren Hai Phuong Tran.  

För ett tag sen gick regeringen ut med nyheten att man i år skall införa betyg från årskurs 4, men att det är något som rektorn i varje enskild skola skall få besluta om. 

Jag har arbetat som lärare i grundskolan åk 4–9 i Göteborgs stad i över 10 år och jag är starkt emot detta förslag. Jag vet redan nu att det kommer att innebära mer arbete, mer stress, mer oro, mer ängslighet och mer nervositet för lärare, elever och föräldrar. 

Enligt Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad “skall betygen finnas för att underlätta kommunikationen med elever, föräldrar och lärarkollegiet på en skola”. Det är enligt mig en uppfattning om skolan som är både felaktig och enkelspårig.

Som lärare behöver jag inte sätta ett betyg, en bokstav, på mina elever för att kommunicera med eleven, föräldrarna och mina kollegor, om vad eleven har för kunskaper och hur det går för eleven i skolan. Jag framför detta kontinuerligt till samtliga berörda under läsårets gång. Som grundskollärare, speciellt i de lägre åldrarna, har man oftast en god och klar uppfattning om sina elevers kunskaper och kunskapsutveckling. 

Men som vanligt när landets politiker ska in och peta i svensk skola tar de ingen hänsyn till oss lärare som är ute på fältet eller ens forskarna heller för den delen. Flera kartläggningar, bland annat av Vetenskapsrådet från 2015, menar att det inte finns några belägg eller stöd för att tidigare betyg skulle ge bättre resultat. Alls. 

Därför motsätter jag mig starkt detta onödiga, meningslösa och populistiska förslag. Skolan i Sverige står redan inför massiva problem med kunskapstapp, akut lärarbrist, nedskärningar, skolsegregation, utarbetade och utmattade lärare och mycket, mycket mer. 

Och mitt i detta rådande kaos bestämmer sig alltså regeringen, tillsammans med Liberalerna som drivit på frågan hårdast, att öka befintliga lärares arbetsbörda ytterligare.

Mitt betyg på regeringens förslag är F.
F som i fel.
F som i forskningsfientligt.
F som i förkastligt.

Hai Phuong Tran, lärare i Göteborg

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera