Annons

Läraren varnar: ”Leder till en ökad arbetsbelastning”

Publicerad 4 maj 2017

Relaterat

Riksdagen har beslutat att asylsökande barn som påbörjat en gymnasieutbildning får rätt att slutföra skolgången i Sverige.
Gymnasieläraren Emma Köster tycker att beslutet är ett steg i fel riktning.
– Det kommer bidra till förvirring, godtycklighet i bedömningen och ökad arbetsbelastning för lärarna, säger hon.

Under onsdagen beslutade riksdagen att asylsökande barn och ungdomar som påbörjat en gymnasieutbildning har rätt till att stanna kvar i Sverige för att läsa klart gymnasiet, och i och med det öka möjligheten till ett arbete och ett permanent uppehållstillstånd. Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning även om deras tidigare tillstånd har upphört.

Avsikten med förslaget är att uppmuntra ungdomarna att studera och att de samtidigt ska känna trygghet i att de kan fullfölja studierna. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juni 2017.

Ett steg framåt, menar vissa – men många är samtidigt överens om att mer behöver göras framöver för ensamkommande barn och ungas situation.

Mitt i allt detta har mer landat i knät på lärarna att lösa, med en press som alltjämt är stor. Vem ska egentligen få utbildning? Och hur ska den i så fall se ut och innehålla? Och får läraren redskap att klara av det nya uppdraget som läraryrket har blivit i och med denna nya elevgrupp? Det är frågor som snurrar varmt ute på landets skolor just nu. 

Emma Köster arbetar som gymnasielärare på Startskolan i Malmö och varje dag möter hon elever i livskris i sitt klassrum. Hon blev överraskad över beslutet.

– Dagens system är påfrestande och stressande för ungdomarna och svårt för oss lärare att hantera. Jag är därför glad över att regeringen också har insett det och vill göra något åt situationen. Men jag förvånades över regeringens förslag på lösning, säger Emma Köster till Skolvärlden.

Hon håller med om att något bör göras. Men tycker att det här beslutet är ett steg i fel riktning.

– Jag förbluffas framförallt över dubbelmoralen i beslutet. När Migrationsverket säger nej, ja då ska skolan säga ja? säger hon.

Emma Köster

Emma Köster anser att regeringens beslut både är principiellt och fysiskt problematiskt, och hon är rädd för att man inte har tänkt igenom det.

– Man ger signalen till svenskarna och hela omvärlden att Sverige ger gratis utbildning till alla – även om du har tagit dig till Sverige på olagligt sätt och oavsett om du har fått ett asylavslag nu eller för länge sedan. Och vad kommer det att få för konsekvenser i framtiden? säger hon och fortsätter:

– Beslutet är fysiskt problematiskt därför att läraren varken har utbildning, verktyg, tid eller möjlighet i dagens uppdragsbeskrivning kunna avgöra vad en "aktiv elev" är – som ju är kravet för att man ska få stanna enligt regeringen.

Emma Köster fruktar att det kommer leda till godtyckliga och ojämlika bedömningar.

– En ”aktiv elev” kan handla om så många saker. Visar närvaro, engagemang i klassrummet, betyg, delaktighet, progress, initiativförmåga, social förmåga, förmågan att lära svenska eller hemspråk att man är en "aktiv elev". Och när ska läraren rapportera denna aktivitet? Varje vecka, månadsvis eller halvårsvis?  

Jag förbluffas framförallt över dubbelmoralen i beslutet.

– Jag ser också en risk för att undervisningen får stå tillbaka till förmån för fler ”icke läraruppgifter”. Jag undrar också vad man gör med de elever som då bedöms inte vara aktiva. Det framgår inte i regeringens beslut. 

Från skolor i hela landet hörs rop på hjälp. Emma Köster känner av en jättestor press som lärare. Men pressen ser olika ut i olika elevgrupper.

– Som lärare för elever som är invandrade eller asylsökande består pressen av otillräckligt stöd av sociala funktioner och av att man förväntas individualisera undervisningen för elevgrupper som har helt olika bakgrund, säger hon.

Vad säger dina lärarkollegor om detta?

– Mina kollegor säger samma sak. Det sociala stödet är alldeles för dåligt. Och det går ut över elevernas förmåga att ta till sig undervisningen. 

Men vi behöver göra mycket mer.

Att rapportera frånvaro är en av det mest tidskrävande och konfliktskapande moment som en lärare tvingas göra, menar Emma Köster.

– Detta skulle med lätthet kunna utföras av en administratör och därmed plockas bort. Jag har blivit både skriken åt, hotad, hatad och sedd snett på av elever för att jag har varit noggrann med att notera sena ankomster eller för att CSN har dragits in.

– Vid sena ankomster eller frånvaro ligger det också på läraren att se till att den frånvarande eleven får den undervisning som den har gått miste om. Vid frånvaro tvingas läraren dessutom söka upp eleven och arbeta efter en lokal konsekvenstrappa i hopp om förändrat beteende hos eleven.

Känner du dig ibland som en gränspolis i klassrummet?

– Som lärare är du långt mer än så. Du är kurator, sjuksköterska, förälder, pep-coach, IT-konsult, vakt, polis, städerska, administratör och receptionist. Jag menar att det är ett enormt resursslöseri som kan liknas vid idiotin i att en läkare får i uppgift att "vakta" i cafeterian och sortera plåster i medicinförrådet. 

Emma Köster menar på att dagens system inte är helt förkastligt. Men det behövs mer.

– En del samarbeten är framgångsrika, så som en del praktikkontakter, snabbväg till att ta körkort och möjligheten till sommarjobb. Många lärare är också initiativtagande och driver på förändringsarbetet, säger hon och tillägger:

– Men vi behöver göra mycket mer. Och framförallt så tror jag inte att den nya lagen kommer att förändra beteendet och motivationen i klassrummet. Det kommer snarare bidra till förvirring, godtycklighet i bedömningen och ökad arbetsbelastning för lärarna. 

Fotnot: Skolvärlden har sökt representanter från Migrationsverket för ett förtydligande om vilka gymnasieutbildningar som beslutet innefattar.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons