demokratihandboken

Camilla Göransson, lärare i svenska och samhällskunskap samt elevdemokratiutvecklare på Jämtlands gymnasium, använder sig av demokratihandboken i sin undervisning. Foto: Niklas Wallner

Projekt

Läraren: ”Vi får inte ta demokratin för givet”

På Jämtlands gymnasium uppmuntras eleverna att starta föreningar och samtidigt värna om demokratin. Arbetet är en del av ett demokratiprojket som skolan startat.
– Det är viktigt att vi inte tar demokratin för givet, säger Camilla Göransson, lärare på skolan. 

Syftet med demokratiprojektet är att stimulera elevernas intressen och att få dem att förstå sina möjligheter att förändra. Som underlag för projektet använder sig skolan av Demokratihandboken, i vilken Arvsfonden lägger fram 120 tips som rör föreningsliv och demokrati. 

Camilla Göransson, lärare i svenska och samhällskunskap samt elevdemokratiutvecklare på skolan, använder sig av boken i sin undervisning. 

– Vi har gjort ett gemensamt tag kring frågor som rör demokrati. I samband med att jag fick uppdraget som elevdemokratiutvecklare såg jag mig runt efter bra, relevant material. När jag kom över Demokratihandboken för ett år sedan beställde jag 2500 exemplar direkt och sedan dess ingår den i vårt undervisningsmaterial. 

Boken används bland annat som inspirationsmaterial och som ett uppslagsverk. Lärarna har också arbetat fram ett fråge- och informationsmaterial, med syfte att lyfta föreningslivet och demokratin som något viktigt. 

– Det är lätt att vi i Sverige tar demokratin för givet. Vi har arbetat fram ett basmaterial utifrån boken, som alla elever ska ha gått igenom under sitt första år på skolan. Hur lärarna sedan fullföljer arbetet i sina respektive ämnen är upp till dem själva. 

Som elevdemokratiutvecklare är Camilla Göransson personen som eleverna vänder sig till när de vill bolla tankar och idéer.

– Jag fungerar som både hjälp, stöd och stimuli. När eleverna kommer till mig med önskemål om att till exempel starta en förening så försöker jag hjälpa dem att genomföra det. Jag upplyser dem om hur man kan söka stöd och vilken tillgång som finns till skolans lokaler, säger Camilla Göransson. 

Hon berättar att responsen från eleverna har varit positiv och att arbetet har gett effekter. 

– Det har startats både dans- och miljöklubbar sedan vi började med demokratiprojektet. Eleverna säger att det känns kul att deras idéer uppmuntras och att skolan hjälper till med arbetet. 

Den första utgåvan av Demokratihandboken släpptes för ett år sedan och förra veckan släpptes den andra upplagan och över 10 000 exemplar har redan beställts. Mattias Axelsson, pressansvarig vid Arvsfonden och projektledare för Demokratihandboken, berättar att boken har fallit väldigt bra ut bland skolor. 

– Det är väldigt kul att så många skolor är intresserade av boken, för oss är det viktigt att barn och ungdomar börjar tänka på de här sakerna. Den stora efterfrågan tyder på att den fyller ett tomrum och en funktion. 

Han berättar att boken inte riktar sig till skolor specifikt, men att Arvsfonden nu planerar att utveckla ett kit för skolor på det här temat. 

– I och med att boken riktar sig till alla möjliga målgrupper, inte bara skolan, har vi fått många förfrågningar om mer riktat material anpassat till elever. I dagsläget håller vi på att utforma material som kommer vara än mer riktat till skolverksamhet, säger Mattias Axelsson.

Du kan ladda ned boken här.

Kommentera