daniel_weiland

Daniel Weiland är matematik- och NO-lärare på Skapaskolan i Huddinge.

| Foto: Magnus Glans
Arbetsmiljö

Läraren: Vi måste ta tillbaka makten

Sju av tio lärare pressas av föräldrar, enligt en undersökning av Lärarnas Riksförbund. Daniel Weiland tycker att lärarna måste ta tillbaka makten över skolan.
– Vi behöver bli tuffare och ska inte längre tolerera att bli behandlade hur som helst, säger Daniel Weiland.

Han arbetar som matematik- och NO-lärare på Skapaskolan i Huddinge söder om Stockholm som han var med och startade höstterminen 2013. I dag har skolan 225 elever i årskurs F–7.

– Jag har arbetat som lärare sedan 1998. Under framför allt de senaste tio åren har det hänt något när det gäller föräldrarnas beteende gentemot skolan, lärarna och lärandet.

Vad då för något?

– Föräldrar har i dag synpunkter på undervisningen på ett helt annat sätt än vad de hade tidigare. De lägger sig i lärarnas jobb mycket mer, även när det gäller pedagogik, metodik och liknande.

– Ger vi inte för många läxor, ger vi för få eller fel läxor. Enligt andra föräldrar har vi för många lektioner i ett visst ämne, men för få i ett annat. Eller så är det närvarostatistiken som inte stämmer. Föräldrar lägger sig i princip i alla frågor som rör lärarnas arbete. De ringer, sms:ar, mejlar och liknande. För bara tio år sedan var det helt annorlunda.

Hur är det att arbeta under sådana villkor?

– Det kan vara mycket stressigt. Jag tror att det är extra jobbigt för yngre lärare, som kanske är osäkra i sin lärarroll, att få en massa synpunkter på hur de sköter sitt jobb. Respekten, förtroendet och tilliten till lärarkåren har sjunkit till en alldeles för låg nivå.

– Det är till exempel inte ovanligt att föräldrar ringer och framför synpunkter på sina barns betyg. Det känns ibland som om det är föräldern som ska bestämma vilket betyg barnet ska få. 

Beror föräldrarnas ändrade beteende på att skolan har blivit sämre?

– Nej, det tror jag inte. Det är ett resultat av samhällsförändringar.

Som att många elever och föräldrar uppfattar sig som konsumenter på en skolmarknad?

– Ja. När de ska välja skola är det nog många som känner sig som när de ska handla kläder. Man går till den affären som man tycker är bäst. Är man inte nöjd med produkten man får så klagar man, lämnar tillbaka den och byter till något annat.

– Många föräldrar anser att det är skolans och lärarnas skyldighet att eleverna når målen. Men om inte eleverna anstränger sig, kommer de inte att nå målen oavsett hur mycket hjälp de får. Det handlar alltså både om skolans, lärarnas, elevernas och föräldrarnas ansvar.

Har dagens föräldrar abdikerat från föräldraansvaret?

– En del har gjort det. De ställer bara krav på skolan, inte på sig själva eller sina barn. Samtidigt finns det många föräldrar som tar stort ansvar för sina barns uppfostran och skolgång, och som aldrig skulle komma på tanken att lägga sig i lärarnas arbete eller på ett negativt sätt kommentera det som lärarna sagt eller gjort i skolan. 

– Jag tycker att vi lärare behöver bli tuffare och ta tillbaka makten över skolan. Vi ska inte tolerera att bli behandlade hur som helst. 

Det är väl bara att sätta igång?

– Det är enkelt att säga, men svårare att göra om man känner att man inte har mandat att utföra sitt jobb. Då är det svårt att ställa sig upp och säga till en förälder att nu är du inne och tafsar på mitt yrkesområde och det vill inte jag.

Kommentera