Undervisning

Lärarens 5 tips: Så arbetar du med stammande elever

stamning

Att hitta alternativ till tal och inkludera är två av lågstadieläraren Tove Selvåg Drotts råd till lärare som har elever som stammar.

| Foto: Shutterstock

90 000 svenskar stammar – av de många barn. Men det är ont om böcker om ämnet som bygger på egna erfarenheter.
Här är läraren Tove Selvåg Drotts råd till lärare som har stammande elever.

Lågstadieläraren Tove Selvåg Drott, som själv stammar, var som barn proffs på att undvika jobbiga situationer.

– Ja, och jag känner snabbt igen det hos andra. I skolan handlar det om att lärande ska vara lustfyllt, så det är viktigt att ta reda på vilka sätt eleverna känner sig bekväma.

LÄS MER – Läraren Tove stammar – så hjälper hon elever som också gör det

Men det är ju ett stort fokus på presentationer i skolan?

– Det finns många sätt att redovisa. Vid högläsning kan man dela in eleverna i grupper med liknande förmågor så den som kämpar inte sätts mot den bästa. Vid upprop kan man låta eleverna ställa sig upp i stället för att svara ”Ja!”. Det finns många sätt som underlättar.

Här är Tove Selvåg Drotts fem tips till lärare om stamning hos elever:

Tove Selvåg Drott.

1) Prata med eleven

– Till alla lärare som har elever som stammar: prata med eleven i stället för att undvika att ta upp ämnet. På så sätt hjälper ni de elever som tycker att högläsningen är en pina.

– När jag gick i skolan blev jag expert på att hitta strategier för att inte behöva läsa högt eller svara på frågor. Jag hade varit tacksam om mina lärare kunnat läsa av mina strategier och pratat med mig i stället för att bara låta det vara.

2) Hitta alternativ till tal

– Att presentera sig kan upplevas som jobbigt för någon som stammar, även om det bara är inför en person. Det förekommer att lärare använder presentations- eller namnlekar i klassen, men det finns flera sätt än att eleverna ska säga sitt namn högt.

– Be till exempel eleverna räcka upp handen när de hör sitt namn eller bara ställa sig upp.

3) Inkludera

Jag vet att lärare menar väl när de ibland låter bli att ställa frågor till en elev som stammar eller tycker att det är jobbigt att prata högt inför alla utan att stamma. Då finns en risk att eleven i stället känner sig särbehandlad.

– Våga fråga den som stammar i stället för att tro att eleven inte vill göra något. Ge eleven möjlighet att berätta hur den vill ha det.

4) Berätta om stamning för klassen

– Det är viktigt att läraren inte pekar ut en elev med talstörning som annorlunda. I stället kan läraren informera om stamning i ett lära-känna-samtal med alla elever.

5) Fråga hur eleven vill ha det

– Mitt viktigaste tips till lärare är därför att alltid fråga vad eleven själv vill. Det tycker jag i och för sig att lärare alltid ska göra med alla elever och inte bara med den som stammar.

Kommentera