spel
Forskning

Lärarens delaktighet avgörande för spel i undervisningen

Lärare som vill använda spel i pedagogiskt syfte bör vara delaktig och följa upp resultatet. Det ska finnas tid för diskussion om vad som har hänt i spelet och vilka beslut som har tagits. Lärarens stöd och stöttning är viktig.
– Det bästa med att använda sig av spel i klassrummet är att elevernas motivation ökar, säger Anna-Sofia Alklind Taylor, lektor vid Högskolan i Skövde.

Serious games i skolan

Forskning inom serious games är ganska nytt, vid högskolan i Skövde började man forska 2004. Serious games kallas de dataspel som används i andra syften än underhållning. Det kan handla om spel med syfte att utbilda räddningspersonal, träna strokepatienter eller om att förbereda militärer i olika insatser. Spelen kräver en person som kan leda de som ska spela, en lärare och instruktör. Spelen kan också användas inom skolan. Anna-Sofia Alklind Taylor har skrivit en doktorsavhandling i ämnet: Facilatiation Matters: A framework for instructor-led serious gaming vid högskolan i Skövde. 

Anna-Sofia Alklind Taylor, lektor, forskar kring så kallade serious games, spelbaserad träning, vid institutionen för informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Serious games är spel som i första hand är skapade för någon form av utbildning eller kompetensutveckling. I sin forskning har hon bland annat undersökt vilken betydelse läraren och instruktören av spelet har när elever ska spela spel av den här sorten. Den mesta av forskningen är utförd vid Maktstridskolan i Skövde.

– Militären har en lång tradition av att använda sig av spel med uppbyggda scenarier för att öva krigsföring. Det jag har sett är bland annat hur viktig lärarens roll är i elevernas spelande. Att de följer upp resultatet och ger feedback direkt på de beslut som eleverna tar i spelet, säger Anna-Sofia Alklind Taylor.

En lärare som använder sig av dataspel i undervisningen behöver snabbt kunna överblicka vad som sker i klassrummet och samtidigt ge en återkoppling och vägleda eleverna i spelandet. Ovana lärare/instruktörer behöver i sin tur handledning för att bli trygga med tekniken. Resultaten går mycket väl att översätta till den vanliga skolan och det lärande som sker i klassrum i såväl grundskola som gymnasium.

– Det blir allt vanligare att lärare använder dataspel även där. Ett exempel är att i biologi använda sig av ett spel där eleverna kan resa runt i människokroppen och se vad som händer med vissa organ när eleverna påverkar vissa saker. Det är roligt sätt att lära sig mer på, konstaterar Anna-Sofia Alklind Taylor.

Hon berättar vidare att det finns forskning som visar att användande av serious games i skolan är en effektiv och bra pedagogik.

– Spelande är lika bra som övriga läromedel och har goda lärandeeffekter. Den springande punkten är att lärarna måste se över hur spelen används och vara engagerade, säger hon.

Det är mycket viktigt att introducera spelet på rätt sätt, att se till att det finns tid för att få spela och också delta i spelandet själv. Dessutom måste man följa upp hur spelet har gått och vilka beslut som har lett fram till olika saker i resultatet av det. Forskning visar också att elevernas motivation ökar när de får spela i klassrummet.

– Eleverna tycker att det är kul och annorlunda. Spel är ett komplement till övriga verktyg, de ska inte ta över vanliga läromedel. Spel bryter av, det är ju en form av multimedia, med rörliga bilder och något visuellt.

Att använda sig av spel i undervisningen leder bland annat till ett strategiskt tänkande, visar resultatet i Anna-Sofia Alklind Taylors avhandling.

– Inom militären är spel ett utmärkt sätt att öva sig på olika situationer. I min avhandling var det en grupp elever som inte hade en strategi där läraren var med och hörde deras diskussioner. Läraren valde att sätta ut minor i spelet vilket fick till resultat att alla i gruppen dukade under. Om de hade gjort en strategisk plan innan hade de kunnat undvika detta. Det är just sådant som läraren måste tänka på, att vara med och följa upp spelandet, säger hon.

För lärare som är nyfikna och vill börja med den här typen av dataspel i skolan är rådet att samarbeta i arbetslaget och att man tillsammans funderar på hur spelen ska användas och vilket målet med spelandet är.

– Kom ihåg att spel är en teknik som vilken som helst men att du behöver tid för att sätta dig in i spelet och för att spela. Det krävs för att de ska fungera i undervisningen, säger Anna-Sofia Alklind Taylor. 

Kommentera