gustav_ny_examensvecka
Nationella prov

Lärarens förslag: Inför en ”examensvecka”

Lärare och elever drabbas ofta av att grundskolans nationella prov tar upp alldeles för mycket tid. Nu vill läraren Gustav Forne samla dem under en vecka.
– Jag föreslår att de nationella proven i årskurs nio minskas i antal och genomförs samlat under en ”examensvecka”, säger han.

Just nu är Sveriges skolor inne i intensiv perioden av nationella prov. I svenska, engelska, matematik, NO och SO har ett stort antal delprov fått vårterminen att i det närmsta vara helt upphackad. Varje delprov tar en halv skoldag att genomföra, och många lärare menar att kvaliteten på lektionerna under resten av dagen ofta blir lidande.

Gustav Forne är svensklärare på högstadiet på Fribergaskolan i Danderyd och han håller för närvarande på med nians nationella prov för fjärde året i rad. Han tycker att de nationella proven tar upp alldeles för mycket tid och vill se ett helt nytt upplägg.

– Dels så påverkar det mig som lärare genom att det tar av min undervisningstid men det påverkar även alla andra lärare. Om en halv dag plötsligt ska ägnas åt att nationella provet i ett ämne så kanske bild- eller musiklektionen försvinner. Där försvinner en stor del av undervisningstiden för de lite mindre skolämnena, säger Gustav Forne till Skolvärlden.

Blir stressigare än vad den behöver vara

Lärarkollegorna i de undervisningsmässigt mindre ämnena på Gustav Fornes skola beskriver ofta för honom hur de behöver vara klara med allt viktigt i ämnet till jullovet i årskurs nio.

– De får köra sina sex terminer under fem terminer. Därför det går bort så mycket tid i nian och man kan inte räkna med att få någonting klart på vårterminen. Det påverkar ämnena väldigt mycket.

Det medför enligt Gustav Forne att man som lärare måste planera att trycka in mer innehåll på färre lektioner när slutbetygen ska sättas.

– Det blir stressigt eftersom de lektioner man planerat för plötsligt går bort. Det bidrar till att arbetssituationen i årskurs nio blir stressigare än vad den behöver vara, säger han.

För inte så länge sedan kom regeringens utredare fram med nya förslag för att komma till rätta med den ohållbara situationen med de nationella proven. Med en digitalisering, extern rättning och minskning av antalet obligatoriska prov tror Gustav Forne att man tagit några steg i rätt riktning, men han är ändå inte helt nöjd.

– Med extern rättning menar man bara att proven ska skickas till andra skolor och det är ingen underlättning i arbetsbördan för mig som lärare. Då får jag ju bara en bunt att rätta från en annan skola i stället. För likvärdighetens skull och för en minskad arbetsbörda ser jag hellre att man har central rättning, säger Gustav Forne.

Gustav Forne
Gustav Forne | Foto: Privat

I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslår Gustav Forne att proven i årskurs tre och sex slopas och ersätts av standardiserade diagnostiska tester i svenska, matematik och engelska. Han vill även se att proven i årskurs nio begränsas till svenska, matematik och engelska och genomförs under en enda vecka då övrig undervisning ställs in.

Att ha proven samlade under en vecka skulle enligt Gustav Forne medföra flera fördelar. Förutom att de andra skolämnena inte blir av med så mycket undervisningstid blir det tydligt fördelat över hur mycket tid man har till sitt förfogande som lärare.

– Det blir mindre stressigt för eleverna. Då finns det inga andra läxor och inga andra uppgifter – utan man kan bara koncentrera sig på att göra de nationella proven. Sen borde proven genomföras vid mitten av vårterminen så att det finns tid för eventuella omprov, men godkända resultat på proven bör vara ett krav för att få lämna grundskolan, säger han.

Har du mötts av några kritiska röster efter att du kom med idén?

– Nej, men den kritiken jag kan tänka mig är att det är stressigt för eleverna att det läggs så mycket vikt under en vecka. Sen har det en gammaldags klang med examensprov – men det är bara ett rubriknamn. Jag tror att fördelarna väger upp nackdelarna. Det är mindre stress att göra proven samlat, säger Gustav Forne.

Kommentera