Lärarnas frågor

”Kan vi köpa in fler böcker till skolan i utsatta områden?”

Läraren Cristina Kullbergs fråga till skolministern.

Cristina Kullberg Lina Axelsson Kihlblom

Skolvärlden lät läraren Cristina Kullberg ställa sina frågor till nya skolministern Lina Axelsson Kihlblom.

| Foto: Johanna Lundberg och Adam Casselbrant

Skolvärlden lät lärare ställa sina frågor till nya skolministern. Här är Lina Axelsson Kihlbloms svar.

Cristina Kullberg, lärare på Långmosseskolan i Göteborg:

  • Kan du ge oss lärare i socioekonomiskt utsatta områden möjlighet att köpa in fler böcker till skolan, eftersom språket är så viktigt att lära sig för likvärdighetens skull? Kanske på samma sätt som när kulturdepartementet avsatte pengar för att förskolor skulle kunna köpa in egna uppsättningar med skönlitteratur 2018?

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom svarar:

”Mest resurser ska gå dit de behövs bäst. Därför har regeringen under flera år satsat på skolan och riktat mer resurser till de skolor där behoven är som störst. Men vi behöver göra mer och regeringen har remitterat den stora läromedelsutredningens förslag. Samtidigt vill jag generellt undvika att bygga upp mindre, väldigt specifika och administrativt krävande statsbidrag.”

Cristina Kullberg vann Berättarministeriets utmärkelse Pennsvärdet för sitt 25 år långa engagemang på Långmosseskolan i Göpteborg.

Precis som för den andra pristagaren – Ulrica Ambrosius på Oxhagsskolan i Akalla utanför Stockholm – är läsning av litteratur en viktig beståndsdel i undervisningen för att eleverna ska bli säkrare i sitt språk.

Men böcker är lite av en bristvara, trots att Cristina Kullberg är övertygad om att de är extra viktiga för barn från socioekonomiskt utsatta områden att få ta del skönlitteratur i skolan.

Kommentera