stefan_folster

Stefan Fölster föreläser på bokmässan i Göteborg.

| Foto: Fredrik Wallin
Digitalt

Lärarens nya kollega – en robot

Professor Stefan Fölster ser en snar framtid med robotlärare och andra innovativa hjälpmedel i klassrummen. Men han ser även riskerna för de skolorna som inte tar till sig av den digitala utvecklingen.

På bokmässan i Göteborg föreläser Stefan Fölster, professor i nationalekonomi och vd för tankesmedjan Reforminstitutet, om de utmaningar som Sverige står inför när det rör digitalisering, innovation, automatisering och framtidens skola.

Hans starka engagemang för den svenska skolan har utmynnat i en rad böcker. I ett av hans senaste verk, Robotrevolutionen från 2015, beskriver han bland annat hur digitaliseringen kommer att revolutionera utbildningen. I boken pekar han också på riskerna av digitalt klyftor och utanförskap för de som inte tar till sig digitalisering. Och att vi om ungefär 20 år kommer att få se robotar i skolan som ska hjälpa till att motivera eleverna.

– En stor utmaning för skolan är att motivera ungdomar. Jag vet inte om robotar kommer att vara mycket bättre än människor, men möjligen. När några av de bästa digitala läroplattformarna förklarar superpedagogiskt och välstrukturerat för ungdomar som har svårt med matematik och naturvetenskap, då märker man att något sätter igång, säger Stefan Fölster.

I ett försök på Fryshuset i Stockholm klarade alla eleverna kraven i matematik och naturvetenskap med den digitala hjälpen. Digitala lärplattformar som Schoolido förmedlar materialet välstrukturerat och pedagogiskt, men är samtidigt flexibla. En dyslektiker kan välja att lyssna mer, medan en nyanländ kan byta språk om så önskas. Detta tror Stefan Fölster för övrigt är lösningen på vad alla människor ska hålla på med i framtiden. Nästa steg är att utveckla ”digilärare”.

– Den läraren vet då exakt var man som elev är och vart man ska. Runt om i världen finns det en rad spännande program som arbetar med det här redan, säger han och fortsätter:

– Man kanske kan luras tro att om staten tar hand om skolan blir det mer jämlikt. Men det är bara att fråga sig själv: Är polisarbetet jämlikt över landet? Det är det inte. Så det skulle bli samma sak med skolan också.

Men med införandet av digilärare menar Stefan Fölster att skolan skulle ha en potential att utjämna mycket mer.

– Därför då kan en skola i Jämtland få en lika bra förmedling av kunskap som lärarna i klass 9A, säger han.

Samma dag som Stefan Fölster har sitt seminarium släpper Lärarnas Riksförbund en ny rapport som bland annat visar att nästan hälften av landets lärare saknar helt tillgång till digitala läromedel, och endast var tionde får fortbildning på området av sin arbetsgivare.

– Det är bara några få procent av skolorna som verkligen är på hugget med det som verkar fungera. Jag vet att många lärare har haft dåliga erfarenheter av när det delas ut ipads i klassrummet utan eftertanke till exempel. För att lyckas med digitalisering måste man paradoxalt nog ibland ta ett steg tillbaka.

Kommentera