Annons
Låt undervisningen på samtliga gymnasieskolor helt övergå till distans, skriver gymnasieläraren Sabina Franzén. Bilden är ett montage. Foto: Shutterstock.com

Lärarens öppna brev till Anna Ekström: Du kan fortfarande rädda liv

Publicerad 20 november 2020

Relaterat

"Anna Ekström, du säger att elever gör som vi vuxna gör och inte som vi säger. Du säger också att vi vuxna måste vara goda förebilder för de unga. Att du inte svarar mig på mitt email kan jag ta men när du inte ens bemödar dig med att bemöta elevers kritiska åsikter, då kan jag inte säga annat än att jag blir besviken", skriver gymnasieläraren Sabina Franzén.

I våras upptäckte vi gymnasielärare att det fanns alternativ, till skolförlagd utbildning, som faktiskt kan rädda liv. Min vädjan, till dig vår utbildningsminister, är att skyndsamt låta undervisningen på samtliga gymnasieskolor helt övergå till distans, men tillåt skolor att göra undantag för de elever som av någon anledning behöver vara på plats i skolan.

På presskonferensen den 18 november öppnade du upp för mer distansundervisning, vilket är bra med det är långt ifrån tillräckligt. I dag, den 20 november, noterar jag att 6 406 personer har dött i covid-19 i Sverige. När jag skrev ett email till dig, Anna Ekström, den 14 november, hade 6 164 personer dött.

Detta var alltså i lördags och nu är det fredag. Det har inte ens gått en vecka. Jag har ännu inte fått något svar från dig. Men Ekström, det är bråttom. Föräldrar, vänner, partners, lärare och många andra har somnat in för gott och lämnat förtvivlade anhöriga efter sig.

Pandemin är långtifrån över. Nu har det visat sig att, i värsta fall, lider upp emot 150 000 människor av långtidssymtom av covid-19. Människor som är föräldrar, vänner, partners, barn och så vidare har förlorat en stor del av sin förmåga att vara just detta.

Långtidssymtom så som: extrem trötthet, hjärnskador, migrän, minnesproblem, koncentrationssvårigheter, värk och mycket annat minskar livskvaliteten i stor utsträckning. Symtom som ofta gör personen oförmögen att arbeta och i vissa fall kan detta på sikt leda till att man blir utförsäkrad från Försäkringskassan. I värsta fall kan detta övergå i kroniska besvär som gör en oförmögen att arbeta i resten av ens liv och kanske värst av allt, individens livskvalitet försämras till ett minimum.

Hur kan ni som är ansvariga för detta beslut titta oss gymnasielärare i ögonen och säga att ni vet om att vi riskerar att dö eller få långtidssymtom och ändå tvinga oss att dagligen befinna oss i en miljö, där restriktioner är omöjliga att följa, när det finns ett tillräckligt bra alternativ?

Hur ska ni kunna stå rakryggade och försvara detta för de elever som riskerar att drabbas av ovan nämnda långtidssymtom och som i värsta fall kanske aldrig kommer ut i arbetslivet? Hur vågar ni riskera att det, i denna globala krissituation, blir en ännu större brist på gymnasielärare på grund av att lärare har dött, har blivit långtidssjukskrivna, har bytt yrke eller till och med i desperation gått i pension, tidigare än planerat, för att de inte längre vågar bedriva sitt älskade yrke?

Lärare är rädda för att mista sina liv, sin hälsa och att smitta sina närstående. Elever likaså. Rädsla och oro är något som påverkar vårt arbetsminne i stor utsträckning. Ett arbetsminne, som vi alla vet, är centralt för koncentration och därmed inlärning.

Å ena sidan hävdar Folkhälsomyndigheten att barn smittar i liten utsträckning, får mildare symtom och att skolan inte är smittdrivande. Å andra sidan hävdar både Folkhälsomyndigheten och WHO att smittan bland unga har ökat. Hur går detta ihop?

Dessa unga, elever mellan 16 och 19 år, där en ökad smittspridning har skett under hösten är de som vi gymnasielärare och annan personal i skolan träffar dagligen på mycket nära håll utan någon som helst möjlighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla distans. Den 12 november står Anders Tegnell på en presskonferens och pratar om att lärare inte är mer drabbade av covid-19 än andra yrkesgrupper så som exempelvis rektorer. Vad han inte trycker på är att dessa data rör bekräftade fall från mars och framåt. Ja, här ingår alltså även data från vårterminen då gymnasiestudier bedrevs på distans och de flesta gymnasielärare alltså arbetade hemifrån och testning i stor skala alltså inte bedrevs. Att nu i slutet av november lyfta fram detta som underlag för att inte stänga gymnasieskolor, när pandemin skenar, anser jag vara ohederligt.

Många elever uttrycker att de inte vill återgå till distans då de tycker att distansstudier är tråkiga alternativt bidrar till minskad motivation. Att tycka att distansundervisningen är tråkig eller inte motiverande, när det kan rädda liv under en svår pandemi, tycker inte jag är ett argument som ska styra beslutsfattandet i en så pass viktig fråga. Med detta sagt vill jag inte på något sätt förminska de risker som finns i termer av psykisk ohälsa då elever i och med distansstudier förlorar ett meningsskapande sammanhang.

Men detta livsviktiga sammanhang anser jag att man kan skapa på många andra sätt än att placera cirka 30 elever i ett klassrum under en pandemi, något som vi i dagsläget vet kan resultera i långtidssymtom, alternativt en plågsam död i ensamhet. Ni förväntar er nu att skolorna i ännu större utsträckning ska följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om att hålla avstånd och då kommer riskerna för smitta att vara små. Detta tyder på en okunskap och naivitet när det kommer till hur skolverksamhet bedrivs.

Visst, vi lärare kan ha digitala möten, men i klassrummet kommer vi fortfarande att träffa cirka 30 elever vid varje enskilt lektionstillfälle, hur gärna vi än vill följa rekommendationer och ta vårt samhällsansvar. Att hjälpa en elev i klassrummet innebär att man som lärare kan hålla ett avstånd på max 40 centimeter, detta utan skyddsutrustning.

Med kunskap om socialpsykologi förstår man också hur svårt det kan vara för en tonåring, som känner sig orolig för smitta, att säga till en klasskamrat att hen sitter för nära.

Att stoppa huvudet i sanden, är som vi alla förstår, inte en konstruktiv strategi när lejonet kommer rusande mot en på savannen. Att stå kvar och hoppas på att lejonet tar någon annan är inte en moraliskt försvarbar strategi. Att eventuellt fly efter jullovet, tänk övergå till distansundervisning, när lejonet redan har dödat någon av dina kamrater eller gjort hen kroniskt sjuk är inte heller en moraliskt försvarbar strategi enligt mig.

Anna Ekström, du säger att elever gör som vi vuxna gör och inte som vi säger. Du säger också att vi vuxna måste vara goda förebilder för de unga. Att du inte svarar mig på mitt email kan jag ta men när du inte ens bemödar dig med att bemöta elevers kritiska åsikter, då kan jag inte säga annat än att jag blir besviken.

Rasmus S Andersson, som går tredje året på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka, är en av de elever som vill ta sitt samhällsansvar och som därför återkommande har fört fram sina åsikter i frågan. Han har försökt att nå dig via email. Han har skrivit debattartiklar. Han har medverkat i SVT:s Coranaspecial den 19 november. Han har gett sin synpunkt på ditt beslut om att inte stänga gymnasieskolorna helt och hållet i en intervju med SVT den 18 november. Ekström, det är dags för dig att bemöta Rasmus S Anderssons kloka argument.

Att genast låta gymnasieskolorna helt gå över på distans åtminstone till jullovet eller till dess att vi vet hur smittspridningen utvecklar sig, med undantag för de elever som har stort behov av att vara på plats, är ett alternativ som självklart inte är riskfritt, men som med råge känns mer moraliskt försvarbart än att låta elever och lärare mötas av potentiell livsfara i sin dagliga arbetsmiljö när alternativ finns.

Det är bråttom.

Vänligen,

Sabina Franzén, en gymnasielärare som vill kunna fokusera på att skapa bästa möjliga undervisning på distans.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Fortsatt strid om friskolors skolpeng och kösystem

Skolkö

Några avfärdar utredningens förslag, andra stödjer dem fullständigt.

Annons
Annons
Annons
Coronaviruset

LR om nya riktlinjer: Mindre oro men ökad arbetsbelastning

Corona

”Med fler elever hemma blir det tuffare för lärarna”, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

FHM vänder: Barn ska stanna hemma från skolan

Corona

Symptomfria elever i grund- och förskola ska hållas hemma om familjemedlemmar är sjuka i covid-19.

Annons
Annons

Kornhall efter nya beskedet: ”Bra första steg, Anna Ekström”

Corona

”Vi behöver en smittskyddspolitik i skolan som bygger på internationell evidens, inte enstaka svenska myndighetspersoners tyckanden.”

Annons

Uppdaterad: 23 frågor och svar om corona

Corona

Det här gäller för dig som lärare.

Var fjärde skola följer inte corona-riktlinjer

Covid-19

”Man måste skydda personalen utifrån de riktlinjer som finns.”

Lärarens inbjudan: ”Välkommen på studiebesök i verkligheten, regeringen”

Debatt

”I klassrummen behövs inget avstånd, handsprit eller munskydd. Nån elev kan spy, må illa och hosta till men de är i skolan, trots alla rekommendationer från FHM”

Kommentera

Vikariebristen i coronakrisen på väg att knäcka lärarna

Corona

Trots larmen – den rekordstora bristen på vikarier kvarstår. 

Kornhall: Om Tegnell menar allvar borde han skämmas

Covid-19

”...och det borde de som är ansvariga för hans anställning också göra”, skriver Per Kornhall.

”Arbetsgivare måste sluta misstänkliggöra lärare”

Corona

För att regeringens beslut om distansundervisning ska få effekt krävs en större tillit, enligt LR. 

Specialpedagogik

Så hanterar specialpedagogen Agneta sina tre roller i skolan

Specialpedagogik

Arbetar som specialpedagog, lärare och fackligt ombud.

Fackligt

Europeiska facken ska bidra till en starkare lärarkår

Fackligt

”Viktigt att kunna dryfta dessa frågor tillsammans.”

Arbetsmiljö

Så vände skolan den negativa trenden

Likvärdighet

"Innan vi gjorde vår helomvändning var det ganska rörigt i skolan. Det var konflikter och barn som var ledsna."

Forskning

Unik virtuell praktik ska stärka läraryrket

Forskning

"Alltför många lärarstudenter upplever ett stort glapp mellan vad de har läst på universitetet och vad de sedan får göra ute i verkligheten."

Offentlighetsprincipen

Nej till offentlighetsprincip för friskolor: ”Ett hån mot lärare”

Sekretess

Vänsterpartiets förslag om att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen har nobbats.

LR kritiserar nytt nej till offentlighetsprincip

Insyn

”Jättetråkigt” tycker LR:s Åsa Fahlén om att utbildningsutskottet röstade nej till att införa offentlighetsprincip på alla skolor.

Upprop för vinstbegränsning i skolor växer lavinartat

Lärarupprop

”Nu väntar vi på att politikerna ska börja agera.”

24 av 30 grundsärskolor har brister i arbetet

Granskning

Skolinspektionen granskning av grundsärskolor i landet visar att 24 av 30 skolor har ett eller flera arbetsområden som behöver utvecklas.

 

Debatt

”Förslagen innebär en direkt form av särbehandling”

Debatt

Debatt Förslagen för att skapa en mer likvärdig skola bör inte genomföras, skriver forskaren Hrvoje Kap.

Kommentera

Ta inte skärmen från barnen – sitt med och vägled istället

Debatt

Debatt "Svärordet fan har byts ut mot fuck och de busiga påhitten med tejp på kranen har blivit att doppa någon annans tandborste i toaletten och filma det", skriver läraren Elin Bengtsson.

Kommentera

”Viktigt att ge eleverna bevis på vår värme”

Debatt

”Lärare som förmår visa känslor, reagera, agera – en sådan lärare kan eleven arbeta hårt för”, skriver läraren Johanna Söderberg.

Kommentera

”En kamp att få bli en del av Sverige”

Debatt

”Många beslut om avslag på ansökan om uppehållstillstånd är steg bakåt i utvecklingen”

Kommentera

Här får alla grundskollärare lokalt lönelyft

Lärarlöner

Grundskollärare i Luleå lovas extra löneförhöjning – på en procent.

Modellen minskade mobbning i skolorna med 40 procent

Forskning

Gävle kommuns skolor minskar mobbning kraftigt genom att arbeta med forskningsbaserade Gävlemodellen. 

Lärarbristen

Nytt nätverk vill bota lärarbristen: ”Behovet är akut”

Forskning

"Vi måste arbeta på bred front för att komma framåt".

Debatt

”Gymnasieskolan ska inte vara lika för alla”

Debatt

”Friare utformning av program bör uppmuntras, och gymnasieexamen genom ett frivilligt examensprov likt International Baccalaureate-systemet bör införas”, skriver Erik Berg (L) och Linn Rydberg (L).

Kommentera

Elevassistenter kan leda till sämre elevresultat

Forskning

Ny forskningsöversikt väcker frågor om elevassistenternas roll i skolan.

Arbetsmiljö

Föräldrar använder status som påtryckningsmedel

Arbetsmiljö

Poängterar titlar och tar med juridiska ombud på betygssamtal – påstridiga föräldrar problem för skolor i välbärgade områden. 

”Förtal av lärare tas inte på allvar av rektorer och huvudman”

Debatt 

"Relationen mellan elev och lärare blir skev om läraren trippar runt och är rädd", skriver gymnasieläraren Gunilla Margareta Zuleta.

Kommentera

”SFI-elever riskerar stora kunskapstapp med distansundervisning”

Debatt

”Det är av yttersta vikt att eleverna inom vuxenutbildningen kan upprätthålla sin undervisning”, skriver Maria Nilsson (L) och Anna Manell (LK).

Kommentera

Skolverkets GD hyllar LR-kritik i läckt e-post

Kritik

”Osmakligt”, ”skamligt” och ”feberdrömskt”. Det är några lärarreaktioner på Skolverkets generaldirektör Peter Fredrikssons e-post, skickat till Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Arbetsmiljö

Facket larmar: Hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Lärare på Anders-Olofskolan i Ragunda kommun larmar om en ohållbar arbetsmiljö. Detta har fått facket att kräva åtgärder.

Ny fortbildning i läs- och skrivsvårigheter från SPSM

Resurser

Nytt studiepaket ska träna arbetslag i att upptäcka, förstå och hantera läs- och skrivsvårigheter.

Debatt

”Inför offentlighetsprincipen för samtliga skolor”

Debatt

"Vi måste kunna känna oss trygga med att alla huvudmän tar uppdraget på allra största allvar", skriver Daniel Riazat (V).

Kommentera
Likvärdighetsdebatten

Det betyder Academedias ”slopning” av skolkön – egentligen

Skolkö

Academedia-VD:n Marcus Strömbergs rapporterade vilja att slopa skolkön visar sig kraftigt överdriven.

Kornhall: Argumentation med köpt forskning

Likvärdighet

”Ett av de mest försåtliga sätten är att klä sin argumentation i lånta forskarkläder”, skriver Per Kornhall.

Debatt

”Mer läromedel i skolans undervisning”

Debatt

”För att målet om mer läromedel i skolans undervisning ska nås krävs att befintliga hinder rivs eller nedmonteras”

Kommentera

Panelen: så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Lärare svarar på tre aktuella frågor.

Debatt

”Stärk skyddet mot politisk diskriminering i skolan”

Debatt

"Vi har mängder av exempel på politiskt aktiva som mer eller mindre öppet nekats anställning inom grund- och gymnasieskolan", skriver Mikael Strandman (SD) och Michael Rubbestad (SD).

Kommentera

Analys av lärarlegitimationen: ”Facken var framgångsrika”

Utbildningspolitik

”Facken hade genomslag i sin opinionsbildning.”

Debatt

”Utöka idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan”

Debatt

”Vi vill utöka ämnet idrott och hälsa från nuvarande 600 timmar till 700 under grundskoletiden”, skriver Gudrun Brunegård (KD).

Kommentera

Kommunen betalar facken skadestånd efter tvist

Fackligt

"Det har varit väldigt tydligt för oss att vi hade rätt."

Debatt

”MUF och SSU måste skilja på förslag och beslut”

Replik

”Det är felaktigt av företrädare för M och S att hävda att KD vill avskaffa modersmålsundervisningen” skriver Kasper Avenbrand (KD).

Kommentera

”KDU berättar inte hela sanningen om förslaget”

Slutreplik

”Det var partistyrelsen som lade fram förslaget om att avskaffa modersmålsundervisning inför Kristdemokraternas partifullmäktige”

Kommentera

Historielärare: ökat fokus på bedömning

Forskning

Mätbara resultat har blivit viktigare för historielärare och tidspress gör att de prioriterar att undervisa i modern historia, visar ny studie. 

Coronaviruset

Läraroro efter ökade sjuktal: ”Läget har förvärrats”

Corona

Mer än var tionde lärare sjukskriven – kollegor tvingas sköta undervisningen i flera klasser samtidigt. 

Ny HD-dom: Brist på stöd är diskriminering

Stöd

HD: Elever med stödbehov har rätt till skadestånd om insatserna dröjer.
– Jättebra att det här kommer, säger NPF-experten Kenth Hedevåg.

Fortsatta kopplingar till extremism – friskola måste stänga

Nedstängning

Eleverna riskerar att utsättas för radikalisering, enligt Skolinspektionens beslut som skolan nu planerar att överklaga. 

”Barn som flytt hit måste få kosta pengar”

Debatt

”Vi pratar om en likvärdig skola. Det kommer vi inte i närheten av så länge vi inte lyfter skolor i våra så kallade särskilt utsatta områden”

Kommentera
BETYG OCH BEDÖMNING

Efter kritiken – ämnesbetyg ersätter kursbetyg

Betyg

Kursbetygen ska slopas och ersättas av ämnesbetyg.

Läromedel

Hela listan: Kommunerna som lägger mest – och minst – på läromedel

Rapport

Elever som bor i olika kommuner får inte samma förutsättningar att klara skolan.

Debatt

”Vill vi vara professionella lärare eller servicepersonal?”

Debatt

”Landets lärare bör resa sig i gemensamt motstånd mot skolkoncernernas expansion”, skriver Marcus Larsson.

Kommentera
Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten undersöker covid i skolan

Corona

En pilotstudie ska undersöka immunitet för covid-19 hos elever och lärare.

LR om FHM:s pilotstudie: ”Viktigt att det undersöks”

Corona

”Det är viktigt att detta undersöks”, säger Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm.

”Det är dags för nationella riktlinjer för skolans hantering av covid-19”

Debatt

”Som lärare väntar jag otåligt på nationella rekommendationer från Skolverket”, skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

Grundskolor stänger efter smittspridning

Coronavirus

Två grundskolor i Huddinge går över till distansutbildning.

Debatt

”Personalbristen krockar med måluppfyllelse och elevers behov”

Debatt

”Vi jobbar för att det handlar om liv och död, men det är nog inte så länge till vi orkar”, skriver specialpedagogen Cecilia Rosenlund.

Kommentera

Regeringen ser över svenskämnena – ska bli mer rättvist

Språk

Alltför många elever får inte den svenskundervisning som de behöver – "Behöver vända och vrida på alla stenar för att hitta samtliga problem."

Debatt

Läraren: ”Ta bort utvecklingssamtalen”

Debatt

”Jag ser utvecklingssamtalen som tidskrävande bromsklossar”, skriver läraren Simon Sandström.

Kommentera
Lärarutbildningen

Grönt ljus för lämplighetsprov på lärarutbildningar

Beslut

Regeringen inför möjlighet till höjda antagningskrav på förskollärar- och lärarutbildningar.

Liberalerna: Därför vill vi ha obligatoriska test

Replik

”Fler ska inte bara vilja söka sig till lärarutbildningen, lika viktigt är det att fler slutför och tar lärarexamen.”, skriver Roger Haddad (L).

Kommentera

Debatt: Återinför USK:en och öka läraryrkets attraktivitet

Debatt 

”Vi måste slå ett slag för vikten av en rimlig arbetsbelastning”, skriver läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Arbetsmiljö

Skolan flaggar om dålig arbetsmiljö: ”Kan bli livsfarligt”

Arbetsmiljö

”Vi blev lovade en ombyggnation, men den rann ut i sanden”, säger skyddsombudet Andreas Ludvigsson.

Hörselpedagogens tips för lugnare klassrum

Arbetsmiljö

Läraren och hörselpedagogen Anita ger tips för mindre buller.

Betyg från åk 4 blir verklighet nästa läsår

Betyg

Rektor ska kunna besluta om att införa betyg från årskurs 4 från och med höstterminen 2021 meddelar regeringen. ”Oseriöst”, menar Lärarnas Riksförbund.

Arbetsmiljö

Alexander Skytte: 5 förslag för att göra läraryrket hållbart

Blogg

”Detta är mina fem förslag för att göra läraryrket till ett hållbart och attraktivt yrke som lockar rätt människor.”

Distansundervisning

Språklärare stöttar varandra i distansundervisningen

Språk

Utmaning att hålla elevers motivation uppe – över 100 lärare möttes online för att utbyta råd och erfarenheter. 

engelskspråkiga skolor

Kraftig ökning av engelskspråkiga skolor i Sverige

Internationella skolor

Skolverkets generaldirektör: ”Problematiskt”.

Anna Ekström: ”Svenska ska vara huvudspråket i svenska klassrum”

Internationella skolor

”Vi drar i nödbromsen om det behövs”.

IES: ”Vi är en del av lösningen för att motverka segregation”

Replik

"Tillståndet att delvis undervisa på engelska är inte villkorslöst", skriver Robin Kirk Johansson, skolchef för Internationella Engelska Skolan.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons