Debatt

”Lärarfacken behöver ta tydlig ställning mot aktiebolagsskolor”

friskolor3

”Vi vägrar att stillatigande se på medan aktiebolagsskolor i snabb takt tillåts ta en allt större del av skolmarknaden, såväl lokalt som nationellt”, skriver två lokala fackliga företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Med all sannolikhet kommer riksdagsledamöterna i Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet stoppa regeringens förslag om minskad skolpeng till friskolor och borttagande av nuvarande kösystem. Regeringens förslag går ut på att göra ett avdrag på skolpengen till friskolor som kompensation för den merkostnad kommunerna har på grund av sitt skolplaceringsansvar.

I praktiken innebär ett nej från M, SD, KD, L och C att dessa politiska partier aktivt och medvetet tar ställning för aktiebolagsskolors fortsatta expansiva utbredning och marknadsskolans konstaterade negativa effekter; skenande skolsegregation, ökad arbetsbelastning för lärare i kommunala skolor och allt sämre förutsättningar att i kommunala skolor bedriva en undervisning som följer skollagens skrivningar om skolans kompensatoriska uppdrag. Ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att ett barn ska ges samma möjligheter till utbildning, oavsett socioekonomisk status, eller var i landet barnet bor. Skolans demokratiska och samhälleliga uppdrag ställs på ända och detta påhejas alltså av majoriteten i riksdagen.

Vägrar att stillatigande se på

Vi är lärare och lokala fackliga företrädare för Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund på en kommunal skola i Stockholms stad. Vi vägrar att stillatigande se på medan aktiebolagsskolor i snabb takt tillåts ta en allt större del av skolmarknaden, såväl lokalt som nationellt. I Stockholms stad säljs exempelvis flera av skattebetalarnas gemensamt ägda skolfastigheter till skolkoncerner ägda av riskkapitalister, vars främsta intresse är att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Det pågår ett omfattande internt arbete i båda lärarfacken med bildande av en eventuell ny, gemensam organisation för lärare, vilket vi ställer oss positiva till. Vi hoppas och tror på ett gemensamt fackförbund för lärare. Samtidigt anser vi att det är hög tid att våra respektive förbundsstyrelser i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, lyfter blicken utåt och tillsammans tar tydlig ställning och aktivt deltar i debatten mot nuvarande skolsystem och aktiebolagsskolors fortsatta expansion, innan det är för sent.

Risk att medlemmar ifrågasätter relevansen med medlemskap

Om Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i det här läget, när medlemmars villkor förmodligen ytterligare kommer försämras på grund av riksdagspolitikers uppenbara ovilja att förändra nuvarande segregerande skolsystem, väljer att ägna allra mest energi åt interna angelägenheter, finns en risk att medlemmar ifrågasätter relevansen med medlemskap i ett fackförbund.

Anders Byström, arbetsplatsombud och skyddsombud, Lärarnas Riksförbund Stockholm
Annika Karlsson Norrstad, arbetsplatsombud, Lärarförbundet Stockholm

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera