Fackligt

Facken möts för samtal om lärarnas nya organisering

"Vi vet väldigt lite om diskussionerna inom Lärarförbundet"

Möte, förhandling, anteckningsbok, lärare
Foto: Jörgen Steen
utredning-vit
LR:s utredning i korthet

Utredningen kring en ny lärarorganisering föreslår bland annat:

  • Samtliga fackförbund inom utbildningssektorn – som vill det – samlas inom ramen för Saco Utbildning som bland annat ska fungera som en mötesplats mellan lärare och skolledare.
  • Det bildas en facklig organisation för lärare: Sveriges Lärare, och en för skolledare: Sveriges Skolledare.
  • Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund läggs ner.
  • Sveriges Lärare blir en federation bestående av fem förbund med viss självständighet:
    Sveriges Lärare i förskolan, Sveriges Lärare i grundskolan, Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Sveriges Lärare i staten och Sveriges Lärarstudenter
  • Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare delar gemensamma lokaler, gemensamma resurser för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, internationell verksamhet, medlemsenhet och IT-stöd inom ramen för Saco Utbildning.
  • En utredning tillsätts för att studera hur studie- och yrkesvägledarna bäst kan organiseras.

På LR:s initiativ träffas förbundsordförandena för LR, Lärarförbundet och Sveriges skolledare för ett nytt samtal om en potentiell omorganisering av skolans yrkesgrupper.
– Jag ser fram emot de här samtalen, det ska bli spännande. Men jag tror också att det kan bli tuffa diskussioner, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Efter att lärarfacken på var sitt håll utrett nya sätt att organisera lärarkåren fackligt tas nästa steg i processen den 17 maj, då ett nytt möte mellan förbunden ska avgöra om det finns möjligheter att gå vidare gemensamt.

– Jag har bjudit in Johanna (Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet /red.) och Matz (Nilsson, ordförande Skolledarna /red.) till samtal och båda har tackat ja. Vi har redan idag samtal med Skolledarna och SULF inom SACO och nu undersöker vi om det finns grundläggande förutsättningar att gå vidare även med Lärarförbundet, säger Åsa Fahlén.

Har ni inte undersökt de grundläggande förutsättningarna ganska länge redan?

– Det vi gjorde tidigare var att se om det var teoretiskt möjligt med en ny organisering. De här gemensamma samtalen om grundläggande förutsättningar har vi inte haft. Innan vi kan sätta oss i den här typen av samtal var vi tvungna att ta reda på vad medlemmarna tycker och det har vi nu gjort som en del av den utredning som vi tillsatte.

Åsa Fahlén är positiv till att ett första möte med syftet att undersöka om de olika förbundens visioner går att kombinera slutligen blir av. Men hon vågar inte uttala sig om utgången av samtalet.

Åsa Fahlén, LR

– Jag kommer ha med mig det som vi diskuterat inom LR, det handlar bland annat om att skolledare och lärare behöver tillhöra olika förbund, att lärarkåren har en akademisk tillhörighet och att medlemmar ska vara behöriga. Sen är det är säkert så att Skolledarförbundet kommer med vissa saker som är viktiga för dem och Lärarförbundet kommer med sina principer. Då får vi se om de går att förena, säger hon.

Den utredning som LR genomfört, med förbundets kanslichef Andreas Mörk som utredare, är ute på remiss hos medlemmarna till och med den 30 april. Den har också publicerats offentligt och skickats till de övriga fackförbunden inom skolan. På så sätt menar Åsa Fahlén att man spelar med öppna kort från LR:s sida.

– Nu är det ju inte så att jag kommer att komma till de här samtalen med utredningens organisationsskiss och säga ”det är det här vi ska ha”. Den är forfarande ute på remiss och vi har redan fått in hundratals svar. Men utredningen så som den är har vi ju skickat till både Skolledarförbundet och Lärarförbundet. Däremot vet vi väldigt lite om diskussionerna inom Lärarförbundet, så det hoppas jag att vi kommer få veta mer om, säger hon.

Beslutet på LR:s kongress i september 2020 att först utreda saken inom det egna förbundet, och inte tillsammans med Lärarförbundet vilket var den ursprungliga propositionen, mottogs med viss besvikelse av Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Samtidigt stängde hon ingen dörr.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet

– Jag tycker det är riktigt tråkigt att LR inte vill utreda framtiden tillsammans med oss. Men jag hoppas att de återkommer när de har gjort sin utredning och att vi kan gå i mål ihop, sade hon till Skolvärlden i september 2020.

Åsa Fahlen på LR tycker att det ibland kan låta som att Lärarförbundet tolkat LR-kongressens beslut som ett ”nej” till hela idén om en ny organisering för alla lärare, vilket inte var avsikten.

– Det är inte ett nej, utan vi ska utreda under vilka former en ny organisering skulle gynna medlemmarna bäst. Inom ramen för detta har vi också mandat att samtala med Lärarförbundet och närliggande SACO-förbund. I slutändan så sade nästan alla ja till det här beslutet. Vi trycker inte igenom någonting top down, det är demokratiska beslut som gäller, säger hon.

Även om utredningen i sig hanterades inom det egna förbudet har skeenden utanför LR påverkat processen. Ett exempel på det är när Lärarförbundet begärde utträde ur den fackliga centralorganisationen TCO.

– När vi hörde att Lärarförbundet begärt utträde ur TCO tolkade vi det som ett närmande till SACO. Då beslutade vi att påskynda utredningen för att ha möjlighet att sätta oss ner tillsammans innan SACOS kongress i november. Lärarförbundet planerar för en extrakongress i september, säger Åsa Fahlén.

Lärarförbundet skulle alltså kunna bli en del av SACO till nästa år?

– Det får du fråga dem om. Men lärare är akademiker och SACOS uppgift är att samla alla akademiker. Vi är i grunden positiva till att samla alla lärare i SACO.

Skulle det visa sig på mötet den 17 maj att det finns möjlighet för de olika förbunden att gå vidare gemensamt blir det fortsatta samtal. Men innan något beslut fattas om en omorganisering kommer det hållas en medlemsomröstning inom LR.

– Finns det inget stöd hos medlemmarna så gör vi ingenting. Det är så det fungerar. Då får vi titta på hur vi kan gå vidare istället. Men det här är ganska långt in i framtiden. Det som är på tapeten just nu är att sätta sig med Lärarförbundet och Skolledarna och se om vi har förutsättningarna för att gå vidare. Har vi det så blir det tillfälle att gå vidare och prata mer om sådana här saker längre fram, säger Åsa Fahlén.

Kommentera