johanna_jaara_astrand_bo_jansson

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande LF, Bo Jansson, förbundsordförande LR.

Betyg

Lärarfacken: Medbedömande lärare måste ges tid – i tid

Löpande samarbete mellan olegitimerade undervisande lärare och legitimerade medbedömare behövs för att sätta betyg. Arbetsgivarna är för dåliga på att ge de legitimerade lärarna tid till uppgiften, menar lärarfacken.

Skrivelsen

Ladda ner och läs LR:s och LF:s skrivelse:

Att sätta betyg tillsammans.

I en gemensam skrivelse går Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ut och definierar vad som bör gälla när en legitimerad lärare beslutar om betyg tillsammans med en olegitimerad.

De hänvisar bland annat till Skolverkets allmänna råd som slår fast att planering, undervisning och bedömning är en helhet som leder till ett betyg. Det innebär enligt lärarfacken att den legitimerade läraren redan från terminsstart behöver ta del av hur undervisning och bedömning planeras och genomförs.

Vi måste värna de legitimerade lärare vi har

LR:s ordförande Bo Jansson är kritisk till att arbetsgivare agerat i strid med det.

– Det har varit en del missförstånd kring hur det här ska fungera i praktiken. Det viktigaste för att det ska fungera väl är att arbetsgivaren avsätter tid till den legitimerade läraren redan från terminsstarten. De ska inte kastas in i ett sent skede, vilket sker anmärkningsvärt ofta med tanke på att det inte är någon överraskning vem som undervisar, säger han.

Fackens skrivelse betonar samtidigt att betygen ska sättas tillsammans, och att det inte ska tolkas som att den legitimerade läraren ska bära hela ansvaret.

– Vi måste värna de legitimerade lärare vi har. Arbetsgivaren får inte bara stjälpa över allting på dem, säger Bo Jansson.

Om arbetsgivaren inte rätt förutsättningar kan läraren i värsta fall tvingas välja att inte sätta betyg. I sådana fall ska fackliga ombud och skyddsombud se till att läraren inte riskerar sin anställning genom att gå emot arbetsgivarens instruktioner.

Kommentera