asa_fahlen_johanna_jaara_astrand

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Beslut

Lärarfacken öppnar för ny organisering av lärare

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ska samtala för att hitta konturerna av en ny organisering av lärare.
– Vi ska se om vi kan hitta möjliga strukturer för någonting nytt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Mer om beslutet

De respektive förbundsstyrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har enhälligt fattat likalydande beslut om att lyfta frågan om en ny organisering av landets lärare till respektive kongress och för Lärarnas Riksförbunds del innebär det en diskussion på ordinarie kongress 2020. 

Inför kongressen ska LR diskutera hur principerna för en ny organisering skulle kunna se ut.  Det är därmed inte beslutat att det ska skapas en ny organisation och respektive styrelse äger slutgiltigt frågan om eventuella förslag till respektive kongress.  

Enligt Lärarnas Riksförbund kommer beslutet inte innebära någon skillnad för förbundens medlemmar på kort sikt, utan i stället kommer förbunden att fortsätta arbeta i enlighet med de kongressbeslut och de verksamhetsplaner som finns för respektive fackförbund. 

Respektive förbund kommer under hösten att involvera medlemmar och förtroendevalda inom respektive förbund i processen.

Lärarförbundet kommer att kalla till extra kongress i maj 2020.

Källa: Lärarnas Riksförbund

Under förra veckan fattade de respektive förbundsstyrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet beslutet att förbunden ska lyfta frågan om en ny organisering av landets lärare.
 
I höst kommer de båda lärarfacken att samtala och se om man tillsammans kan hitta konturerna av en eventuell ny organisering. Gör man det kommer Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse att lägga fram ett förslag till kongressen i maj 2020.
 
– Lärarförbundet har sedan länge haft en tanke om att de vill göra någonting gemensamt. Från LR:s håll har inte det trycket funnits, men vi ser nu att våra medlemsgrupper blir allt mer lika varandra. Vi måste hela tiden fundera över hur vi organiserar oss – och det har gjort att vi nu ska försöka se om vi kan hitta något som är bättre för medlemmarna än det vi har i dag, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

En annan anledning bakom beslutet är att samverkansavtalet mellan lärarfacken har utvärderats. Slutsatsen lyder att det i dag finns ett väl fungerande samarbete på lokal nivå, men att befintlig samverkan inte har lyckats leverera tillräcklig medlemsnytta. 

Åsa Fahlén.
Åsa Fahlén.

”I en tid då pressen är hård på offentlig sektor med stora nedskärningar i flertalet kommuner och många medlemmar upplever en ökad arbetsbelastning krävs en kraftfull facklig styrka med hög organiseringsgrad i samtliga skolformer. Det är också tydligt att resurserna borde kunna samordnas bättre än i dag, inte minst i samband med avtalsrörelserna”, skriver Lärarnas Riksförbund i en skriftlig kommentar. 

Är det en eventuell sammanslagning som vi pratar om? 
 

– Nej, det är inte en sammanslagning, utan det rör sig om en helt ny organisering som vi tänker oss i sådana fall. Vi i styrelsen har konstaterat att det finns områden som vi skulle behöva bli ännu bättre på, säger Åsa Fahlén.
 
Enligt Åsa Fahlén kan det till exempel handla om områden som att teckna vassare avtal eller öka organiseringsgraden bland lärare.
 
– Kan vi skapa någonting som gör att vi faktiskt blir bättre, då måste vi som fackförbund ta tag i det. Vår målsättning är att vara offensiva, kreativa och konstruktiva i de här samtalen med Lärarförbundet. Men jag måste ändå påpeka att det är kongressen som fattar beslut och ingenting görs innan ett sådant beslut eventuellt är fattat.

I beslutet ingår även ett bättre förbundssamarbete när det gäller frågor som villkor, utbildningspolitik, medlemsnytta och förhållningssätt till rekrytering inom samverkansavtalets ram.

Styrelsen har nu tagit fram inledande principer för vad man anser är viktigt och vad som ska finnas med, från förbundets sida, i en eventuell ny organisering.
 
– Utifrån detta ska vi sen samtala med Lärarförbundet och se om vi kan hitta möjliga strukturer för någonting nytt, säger Åsa Fahlén. 
 
Kan du ge något exempel på vad någonting nytt skulle kunna vara?
 
– Helt ärligt så har jag ingen bild av hur det skulle kunna se ut just nu. Men jag känner också att vi på något sätt är tvungna att se över organiseringen. Vi kan inte vara kvar i ”status quo”.

På Lärarnas Riksförbunds webbplats utvecklar Åsa Fahlén tankarna kring beslutet: 

”Det vi vill utröna är möjligheterna för är att se om det går att skapa ett ”LR Plus”, alltså något som är bättre än det som LR levererar idag. Och endast om vi kan se det, så kan vi gå vidare för att se vad detta nya skulle kunna vara”, skriver hon.
 

Kommentera