Strejk

Lärarfacken varslar om strejk – i kyrkan

protest-strejk-kyrka

Uppsala domkyrka är en av de kyrkor som riskerar att bli utan såväl präster som kyrkomusiker och vaktmästare under konflikten. Skolor som drivs av svenska kyrkan kommer inte kunna ta in vikarier.

För första gången sedan 1989 varslar svenska lärarfack om strejk, då medlemmar i LR och Lärarförbundet som har svenska kyrkan som arbetsgivare ansluter till Kommunals pågående strejk.
Det sker efter att arbetsgivaren avvisat medlarnas bud.

Lärarnas samverkansråd, som representerar medlemmar i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, varslar om strejk på ett 40-tal tjänster inom Svenska kyrkan. Andra stridsåtgärder är införandet av blockad mot mertidsarbete, övertidsarbete och nyanställning. Sedan klockan nio på fredagen är cirka 500 Kommunalanslutna arbetare inom Svenska kyrkan uttagna i strejk, och ytterligare drygt 5 000 berörs av en övertidsblockad.

– Ett varsel om konflikt är ingen lättsinnig handling men resultatet av att arbetsgivaren oväntat avvisat ett väl balanserat bud. Den skulden vilar nu tungt hos arbetsgivarna eftersom de sa nej till medlarnas bud, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén.

Ingrid Lindholm.

Bakgrunden till konflikten är att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) på torsdagen sade nej till det bud som medlarna föreslagit. Ett bud som enligt Ingrid Lindholm, förhandlingschef på LR, i allt väsentligt motsvarar de kollektivavtal som slutits med Sveriges kommuner och regioner (SKR) respektive friskolornas arbetsgivarorganisationer.

– Det handlar om förändringar av anställningstryggheten, las och omställning. Vi har slutit avtal om detta i kommunal sektor, och sedan i privat sektor. Men nu kräver svenska kyrkan ytterligare försämringar i anställningstryggheten och har därför sagt nej till medlarnas bud, och tvingar ut oss i konflikt, säger hon.

Ni tvingas ut i konflikt?

– Ja eftersom vi sade ja till medlarnas bud och SKAO säger nej. Vi behöver svara och svaret är konfliktvarsel. Det är ju så spelplanen ser ut, säger Ingrid Lindholm.

Varför strejka i det här sammanhanget men inte när det gäller förhandlingarna för lärarna i kommunal eller privat sektor?

– En konflikt måste alltid ha ett mål och ett syfte. Man måste vilja uppnå något, och man måste bedöma att konflikten kan bidra till att uppnå det målet. I det här fallet vill vi uppnå att få det bud som medlarna lagt fram. Det här är ju en bedömning som hela tiden görs utifrån den specifika situation som är aktuell i varje avtalsrörelse.

Och så har inte varit fallet i de kommunala och privata avtalsrörelserna?

– Nej inte hittills, säger Ingrid Lindholm.

Allt som allt representerar Lärarnas samverkansråd cirka 2 000 anställda inom Svenska kyrkan, och inom LR handlar det endast om cirka 90 personer som jobbar i Svenska kyrkans skolor.

De personer som nu varslas av Lärarnas ansvarsnämnd är kyrkomusiker i domkyrkorna och medlemmar i Lärarförbundet. LR:s medlemmar påverkas genom blockaderna som gör att skolor och förskolor inom Svenska kyrkan inte kan ta in vikarier.

– Där måste vi jobba med den arbetsmiljö som de förutsättningarna skapar. Vi kommer inte bara lämna de här medlemmarna i sticket, säger Ingrid Lindholm.

Även Vision och Kyrkans akademikerförbund SSR varslar om strejk, och Akavia förväntas göra detsamma. Kommunals pågående strejk kan bland annat påverka gravvård, skötsel av kyrkogårdar och kremeringar. Kyrkans akademikerförbund SSR representerar bland annat präster vilket gör att en strejk kan komma att påverka sådant som dop, bröllop och begravningar.

Kommentera