Populär nominering

Lärarförbundet enas om ny ordförande

Valberedningens preliminära förslag till ny ordförande får stöd av lokalavdelningarna. Därmed talar allt för att grundskolläraren Johanna Jaara Åstrand väljs till ny ordförande på kongressen i november.

– Jag är jätteglad. Det känns hedrande att medlemmarna ger mig ett så starkt stöd. Den breda uppslutningen gör att jag kan känna mig mer trygg inför ordförandevalet, säger Johanna Jaara Åstrand i en kommentar till Lärarnas tidning.

De 300 lokal- riks- och regionavdelningarna i Lärarförbundet har fått tycka till om nomineringen. 104 avdelningar svarade och 67 av dem stödjer valet av Johanna Jaara Åstrand som ny ordförande.

Gymnasieläraren Maria Rönn föreslås som förste vice ordförande och förskolläraren Inger Maurin föreslås sitta kvar som andre vice ordförande.

Johanna Jaara Åstrand har suttit 10 år i i förbundsstyrelsen och tidigare varit sekreterare i lokalföreningen i Örnsköldsvik.

Avgående ordförande Eva–Lis Siren har suttit på posten sedan 2001.

Kommentera