asa_fahlen_johanna_jaara_astrand

Åsa Fahlén, ordförande LR, och Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Lärarfacken

Lärarförbundet röstar ja: ”Hoppas LR kommer tillbaka”

På onsdagen beslutade Lärarförbundets kongress att utreda nya sätt att organisera lärarkåren fackligt.

Dagen efter att Lärarnas Riksförbunds kongress beslutat att tillsätta en utredning i frågan om en ny facklig organisering för lärare och studie- och yrkesvägledare röstade Lärarförbundets extrakongress ja till en motsvarande proposition.

– Jag känner mig otroligt glad över det här massiva stödet för att ta arbetet vi inlett tillsammans med Lärarnas Riksförbund vidare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till Skolvärlden.

Enligt henne röstade 249 av 255 delegater ja till propositionen medan sex avstod att rösta.

Den ursprungliga tanken var att de två lärarfacken tillsammans skulle utreda om en annan facklig organisering skulle ge medlemmarna större nytta. Lärarförbundets kongress ger ledningen mandat att genomföra en sådan gemensam utredning, men i LR:s fall valde kongressen att rösta igenom en intern LR-utredning istället.

– Jag tycker det är riktigt tråkigt att LR inte vill utreda framtiden tillsammans med oss. Men jag hoppas att de återkommer när de har gjort sin utredning och att vi kan gå i mål ihop, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vill vi verkligen samma sak?

LR:s ordförande Åsa Fahlén bekräftar att det finns en vilja till samarbete.

­– Jag har från vår kongress fått en tydlig signal om att samverkan med Lärarförbundet är viktig, och att det finns en vilja till att stärka den samverkan. Nu beslutade vi att vi vill äga den här utredningen själva, men vi vet om att vi inte är ensamma. Vill vi verkligen samma sak? Vi får ju se vad deras och vår utredning kommer fram till, säger hon.

Inför lärarfackens respektive kongresser bedrev Lärarförbundet opinion för en sammanslagning av lärarfacken, medan Lärarnas Riksförbund valde att avvakta kongressens beslut.

Johanna Jaara Åstrand, planerar Lärarförbundet att fortsätta kommunicera offentligt på samma sätt under utredningarnas gång?

– Vi kommer framför allt ha en bred dialog med hela Lärarsverige. Vi ser det som vårt ansvar att vara tydliga med varför vi skapar någonting nytt. Exakt vad det ska utmynna i måste ju lärarna själva svara på. När vi kan mobilisera svensk lärarkår kan vi komma till rätta med de stora utmaningar vi ser i skolan idag.

Vi behöver samla svensk lärarkår

Åsa Fahlén på LR menar att kommunikationen i frågan hittills inte bara har handlat om hur eller om man har kommunicerat, utan också vad.

– Vi vet ju att Lärarförbundet har velat gå mycket snabbare fram och de har haft tydliga besked från sina ombud. Problemet är att det har framställts som lite olika saker i den här processen. Det har låtit som att man skulle rösta om en sammanslagning, men så vad det ju inte. Svaret är inte nödvändigtvis en gemensam organisation. Men vi är villiga att titta på hur vi bäst organiserar oss, säger hon.

Att ett stort fackförbund för alla Sveriges lärare är slutmålet tycks däremot stå helt klart för Johanna Jaara Åstrand.

– Det finns ett stort stöd och en energi och insikt om hur viktigt det är att tillsammans skapa den organisation som krävs för att öka lärarnas status och stärka lärarnas ställning som avtalspart. Vi har enorma utmaningar att lösa med arbetsbörda, löner och statligt huvudansvar, och för att klara det behöver vi samla svensk lärarkår och tala med en gemensam röst, säger hon.

Kommentera