johanna_jaara_lararforbundet

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Foto: Lärarförbundet

Fackligt

Lärarförbundet: ”Två organisationer är försvagande”

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand tror att en ny organisering är rätt väg att gå.
– Att vara två separata organisationer är både försvårande och försvagande, säger hon.

I september kommer de båda lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, att be respektive kongress om ett mandat att utreda möjligheterna om en ny eventuell organisering av landets lärare – och i ett senare skede ha ett eventuellt färdigt förslag till nästkommande kongress.

Under onsdagen presenterade fackförbunden nya detaljer kring hur en ny eventuell organisering av landets lärare skulle kunna se ut.

Bland annat står lärarfacken eniga på följande punkter:

  • Syftet med en ny organisering är att den fackliga nyttan för medlemmarna ska bli bättre än vad som är fallet inom befintliga organisationer.
  • Närliggande organisationer som Skolledarna och SULF kan komma att utgöra en del av ett nytt förbund – som alltså skulle organisera även rektorer och lärare på universitet och högskola.
  • Det handlar inte om ett övertagande eller sammangående, utan om upprättandet av något helt nytt.

LÄS MER OM DETALJERNA HÄR.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén är tydlig med att en sammanslagning är helt uteslutet.

– Det är för tidigt att tala om hur en ny organisering skulle kunna se ut. Utgångspunkten har varit att vi inte ska slå ihop förbunden, för att då blir det någon slags kompromiss. Utgångspunkten från början har varit att vi ska försöka hitta någonting nytt. Vi har inget mandat i den här frågan, utan vi ska fråga kongressen om man är villig att ge det här mandatet och tillsätta en utredning, säger hon. 

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, beskriver den nya fasen som ett viktigt steg utifrån den analys som styrelsen fick presenterad för drygt ett halvår sedan. 

– Jag är förväntansfull och hoppas att kongresserna ska dra samma slutsatser som vi i styrelsen har gjort, säger Johanna Jaara Åstrand till Skolvärlden.

Förbunden nämner medlemskonkurrensen mellan förbunden som ett bekymmer i dagsläget. Upplever ni att ni slår ut varandra i dag?

– Det är en slutsats av utvärderingen. Vi organiserar till stora delar samma medlemsgrupper i dag och med den kostnadsutveckling som är och det sätt vi har att öka intäkterna så behöver vi växa på varandras bekostnad. Det är klart att det inte är en positiv situation i dag. Vi behöver lägga all kraft, energi och pengar på att förbättra villkor och förutsättningar för våra medlemmar – inte bekämpa varandra. Att vara två separata organisationer är både försvårande och försvagande. 

Hur samstämmiga är förbunden egentligen kring frågorna då?

– Vi har ju bara inlett den här processen nu och vägledande för den har varit förbundens initiala principer. Det styrelsen har kunnat konstatera genom det arbete vi har bedrivit i fyra månader är att det finns stora möjligheter att förena principerna, säger hon.

Men samtidigt finns det inget färdigt förslag som man går fram till kongressen med, påpekar Johanna Jaara Åstrand.

– Vi vill få kongressernas mandat att utreda det här vidare och återkomma med ett färdigt förslag. Men vår bedömning är att det finns stora möjligheter att skapa någonting mer attraktivt och kraftfullare för Sveriges lärarkår. Jag hoppas att kongressombuden också ser det.

Vad skiljer förbundens initiala principer åt?

– Dels tror jag att identifieringen av principerna har skiljt åt, samt vägen till principerna. Det här är en nyväckt fråga inom LR, vilket kanske gjort att man initialt haft behov av att framförallt identifiera gränser för vad man inte vill att det ska bli medan vi nog haft en annan process. Samtidigt kan vi se att det är en hel del som såklart förenar och en del som ur ett medlemsperspektiv kan upplevas som självklart, säger Johanna Jaara Åstrand och tillägger: 

– Ur LR:s perspektiv har det varit viktigt att betona den federativa karaktären och ur vårt perspektiv har det i stället varit viktigt att betona att det behöver vara en organisation. Men att den organisationen måste mäkta med att ta hand om särart, specifika behov och medlemsinflytande från olika lärarkategorier.  

Är det den punkten som blir svårast att binda samman?

– Det vi hittills har resonerat mycket kring under processen är just den federativa karaktären. Det är väl dels utifrån att det är svårt att föreställa sig hur det ska kunna tas omhand och samtidigt undvika att vi bygger någonting som blir väldigt mycket dyrare för medlemmarna. Vi vill ju visa på vilka samordningsvinster som finns och samtidigt stärka möjligheterna för medlemmars engagemang både på arbetsplatsen och i organisationen. Som vi ser det finns det stora möjligheter till det.   

Kommentera