andreas_morck

Andreas Mörck, kanslichef på Lärarnas Riksförbund.

Replik

”Lärarförsäkringar ska vara komplement till offentlig vård”

Replik ”Det är en av grunduppgifterna för en facklig organisation att verka för sina medlemmars trygghet”, skriver LR:s kanslichef Andreas Mörck i en replik om Lärarförsäkringar.

Yrkesläraren Finn Ternrud vill väcka frågan om att fackförbund bidrar till att tillhandahålla sjukvårdsförsäkringar. Det är en debatt som förbundet välkomnar och det handlar i grunden om samhällets ansvar för att trygga en generell välfärd för samtliga medborgare. 

De allmänna välfärdssystemen har urholkats, vilket LR djupt beklagar. Detta har vi påtalat i remissvar och olika politiska kontakter genom åren. Däremot har LR tillsammans med Lärarförbundet funnit som uppgift att genom det gemensamt ägda Lärarförsäkringar kunna erbjuda medlemmar som så önskar försäkringar som kompletterar de allmänna och/eller kollektivavtalsreglerade ersättningarna.

Det är sedan några årtionden allmänt förekommande att de allmänna trygghetsförsäkringarna kan kompletteras via de fackliga organisationerna. Det sker dels via kollektiva lösningar i avtalsförsäkringar, dels via erbjudanden om medlemsförsäkringar. Det har varit en av grunduppgifterna för en facklig organisation att verka för sina medlemmars trygghet.

Denna kedja fungerar till exempel genom inkomstförsäkring som komplement till arbetslöshetsförsäkringen. För sjuklön finns förutom sjukpenning kollektivavtalad sjuklön för viss tid och därtill finns i de sjukförsäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder möjlighet till ersättning för förlorad inkomst viss tid.

Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring är utformad för att vara ett komplement till den offentliga vården. Det är först efter besök på vårdcentral eller motsvarande som försäkringen kan nyttjas. Vården finansieras helt av försäkringspremier, inte genom skattemedel. De privata vårdgivarna levererar oftast vård till både regioner och till olika försäkringsbolag.

Finn Ternrud nämner och jämför etableringen av sjukvårdsförsäkringar med de privata skolkoncernerna och här kan man möjligen se en parallell, men även en stor skillnad. Friskolorna är helt finansierade av skattemedel medan det är individen själv som betalar sin premie för sin sjukvårdsförsäkring.

Andreas Mörck, kanslichef LR och styrelseledamot i Lärarförsäkringar

Kommentera