asa_fahlen_2

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Replik

”Lärarförsörjningen är ett tydligt ansvar för arbetsgivaren”

Replik ”Det är ljuv musik för mig att höra ett sådant fackligt engagemang, men lärarförsörjningen är och förblir ett tydligt ansvar för arbetsgivaren”, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en replik.

Lokalombudet i Lärarnas Riksförbund, Liane Blom, vill ”att LR vaknar till liv, med all den urkraft som bra facklig verksamhet kan vara”. Det är ljuv musik för mig att höra ett sådant fackligt engagemang och jag önskar, hoppas och tror att fler medlemmar känner så.

Jag är överens med Liane Blom om det mesta. Hon skriver till exempel att hon ställer sig bakom kravet på ett förstatligande av skolan. Det är bra, för där har vi inte bara lärarna med oss utan också en stor del av svenska folket. Där har vi också stora möjligheter att nå framgång eftersom en bred majoritet bland partierna nu utryckt att de är beredda att omvärdera det kommunala huvudmannaskapet för skolan.

Det är hög tid att staten tar över hela ansvaret för skolans finansiering. Med en statlig finansiering av skolan så kan medlen fördelas på ett sådant sätt att det går att leva upp till det kompensatoriska ansvar som syftar till att ge alla elever goda förutsättningar. Det ska inte vara en fråga för varje kommuns ambitioner eller brist på ambitioner vilken utbildningskvalitet som eleverna får. Just nu klarar inte ens många kommuner kravet på medfinansiering av de statliga reformerna och skillnaderna i landet ökar. Det duger inte.

Det är alldeles rätt att lärarbristen under lång tid har varit ett stort och växande problem. Genom att göra det tydligt vad behöriga lärare betyder och genom att driva på legitimationsreformen har vi också lyckats få in lärarbristen i skolpolitikens fokus. Nu kan man inte längre klara sig undan genom att låta andra än lärare undervisa och sätta betyg. Det är i grunden bra för undervisningens kvalitet. Vi vill istället stärka legitimationen för att tydliggöra vad lärare ska göra, och inte.

Det är viktigt för oss att fortsätta driva på för att bidra till lösningar.

Men i ett avseende skiljer sig min bedömning från Lianes. Det kan aldrig vara ett fackligt ansvar att se till att det finns tillräckligt med lärare. När Liane Blom skriver att våra fackliga företrädare skyller på arbetsgivaren så gör de egentligen alldeles rätt. Lärarförsörjningen är och förblir ett tydligt ansvar för arbetsgivaren.

Däremot är det förstås viktigt för oss att fortsätta driva på för att bidra till lösningar och bättre förutsättningar när det framförallt gäller lärares arbetsbelastning och löneutveckling. Fler måste lockas till läraryrket, de som jobbar som lärare måste förmås att stanna och de som lämnat yrket måste tydligt se att det är värt att återvända.  

Liane Blom hävdar att debatten istället ”handlar om ordval på yrkeskategorier”. Kanske är det så men det är definitivt ingen debatt där jag varit så aktiv, däremot har jag bidragit i ett otal debatter om lärarbristen och förslag på lösningar genom att förbättra lärarnas villkor.

Just nu pågår en gigantisk process inför vår kongress i vår där hundratals motioner med tusentals förslag har diskuterats och formulerats lokalt. Förslagen handlar om vad förbundet ska arbeta med och vad vi ska tycka under nästa kongressperiod.

Jag är säker på att kongressen kommer att fördjupa våra ställningstaganden och kanske också formulera nya och konkreta krav på hur lärarbristen ska motverkas. För Lärarnas Riksförbunds ståndpunkter är alltid resultatet av medlemmarnas aktiva engagemang. LR, det är vi.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Kommentera