Annons
Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

”Lärarförsörjningen är ett tydligt ansvar för arbetsgivaren”

Publicerad 21 november 2019

Relaterat

Replik ”Det är ljuv musik för mig att höra ett sådant fackligt engagemang, men lärarförsörjningen är och förblir ett tydligt ansvar för arbetsgivaren”, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en replik.

Lokalombudet i Lärarnas Riksförbund, Liane Blom, vill ”att LR vaknar till liv, med all den urkraft som bra facklig verksamhet kan vara”. Det är ljuv musik för mig att höra ett sådant fackligt engagemang och jag önskar, hoppas och tror att fler medlemmar känner så.

Jag är överens med Liane Blom om det mesta. Hon skriver till exempel att hon ställer sig bakom kravet på ett förstatligande av skolan. Det är bra, för där har vi inte bara lärarna med oss utan också en stor del av svenska folket. Där har vi också stora möjligheter att nå framgång eftersom en bred majoritet bland partierna nu utryckt att de är beredda att omvärdera det kommunala huvudmannaskapet för skolan.

Det är hög tid att staten tar över hela ansvaret för skolans finansiering. Med en statlig finansiering av skolan så kan medlen fördelas på ett sådant sätt att det går att leva upp till det kompensatoriska ansvar som syftar till att ge alla elever goda förutsättningar. Det ska inte vara en fråga för varje kommuns ambitioner eller brist på ambitioner vilken utbildningskvalitet som eleverna får. Just nu klarar inte ens många kommuner kravet på medfinansiering av de statliga reformerna och skillnaderna i landet ökar. Det duger inte.

Det är alldeles rätt att lärarbristen under lång tid har varit ett stort och växande problem. Genom att göra det tydligt vad behöriga lärare betyder och genom att driva på legitimationsreformen har vi också lyckats få in lärarbristen i skolpolitikens fokus. Nu kan man inte längre klara sig undan genom att låta andra än lärare undervisa och sätta betyg. Det är i grunden bra för undervisningens kvalitet. Vi vill istället stärka legitimationen för att tydliggöra vad lärare ska göra, och inte.

Det är viktigt för oss att fortsätta driva på för att bidra till lösningar.

Men i ett avseende skiljer sig min bedömning från Lianes. Det kan aldrig vara ett fackligt ansvar att se till att det finns tillräckligt med lärare. När Liane Blom skriver att våra fackliga företrädare skyller på arbetsgivaren så gör de egentligen alldeles rätt. Lärarförsörjningen är och förblir ett tydligt ansvar för arbetsgivaren.

Däremot är det förstås viktigt för oss att fortsätta driva på för att bidra till lösningar och bättre förutsättningar när det framförallt gäller lärares arbetsbelastning och löneutveckling. Fler måste lockas till läraryrket, de som jobbar som lärare måste förmås att stanna och de som lämnat yrket måste tydligt se att det är värt att återvända.  

Liane Blom hävdar att debatten istället ”handlar om ordval på yrkeskategorier”. Kanske är det så men det är definitivt ingen debatt där jag varit så aktiv, däremot har jag bidragit i ett otal debatter om lärarbristen och förslag på lösningar genom att förbättra lärarnas villkor.

Just nu pågår en gigantisk process inför vår kongress i vår där hundratals motioner med tusentals förslag har diskuterats och formulerats lokalt. Förslagen handlar om vad förbundet ska arbeta med och vad vi ska tycka under nästa kongressperiod.

Jag är säker på att kongressen kommer att fördjupa våra ställningstaganden och kanske också formulera nya och konkreta krav på hur lärarbristen ska motverkas. För Lärarnas Riksförbunds ståndpunkter är alltid resultatet av medlemmarnas aktiva engagemang. LR, det är vi.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons