Finance strategy

Fördelningen av lärarlönelyftet skapar huvudbry hos huvudmännen.

Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet: Här prioriteras långtidsanställda lärare

I Hörby kommun föreslås lärarlönelyftet delas ut till de 65 lärare som arbetat längst tid.
– Jag förstår att det är medlemmar som blir besvikna, men jag förstår också att kommunen vill att erfarna lärare ska stanna, säger läraren Maria Westlund.

Så funkar lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet är ett statligt bidrag som börjar delas ut till kommunerna i höst. Kommunerna ska fördela summan på de lärare som uppfyller krav på bland annat legitimation, tillsvidareanställning och att de utvecklar skolan.

Totalt delar regeringen ut 3 miljarder kronor.

Det innebär att 60 000 lärare får mellan 2 500 och 3 000 kronor mer i månaden.

Regeringens budskap är att höjningen ska vara permanent, men vissa kommuner tolkar skrivelserna annorlunda.

Hur lärarlönelyftet ska fördelas är en fråga som orsakar huvudbry i många kommuner.

Om förslaget går igenom så kommer 65 Hörby-lärare få 2 500 kronor mer i månaden – under ett år. Det handlar om de lärare som uppfyller kraven på legitimation och tillsvidareanställning och som sedan rangordnas efter den tid de arbetat i kommunen.

– Tanken är att de bästa ska ha, men vem ska göra den bedömningen? Det är ingen som är arbetsledare för alla. Ett annat bekymmer vi har funderat över tidigare är lönesättningen för dem vi haft länge. Det är lätt när man nyrekryterar i lärarbrist, att de nyanställda får verkligt anständiga löner. Det här skulle kunna vara ett sätt att ersätta de duktiga lärare vi haft länge, säger Tomas Ringberg, chef för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen i Hörby.

Invändningar kommer från nyanställda lärare.

Maria Westlund.
Maria Westlund.

– Men någonstans känner jag att det var bra, det är inget sökande och man är rädd om dem som halkat efter lönemässigt, säger Maria Westlund, kommunföreningsordförande i Lärarnas Riksförbund i Hörby.

De 3,1 miljoner kronor som Hörby får från staten räcker inte heller till alla lärare med erfarenhet.

– Det är någon som kommer som nummer 66. Men inför nästa år kanske någon som går i pension och den som var på 66:e plats är på plats 60, säger Tomas Ringberg.

Lärarnas Riksförbund är också kritiskt till att satsningen blir ettårig.

– Det är just för att kunna uppdatera listan årligen och för att vi bara är garanterade ett års tid. Vi är en liten kommun med snäv budget, och får vi inte [stadsbidraget] år så blir det en stor ansträngning, den motsvarar sex tjänster, säger Tomas Ringberg.

Kommentera