pengar-810
Lön

Lärarlönemiljarderna klubbade

Lärarnas Riksförbund gläds åt att riksdagen nu beslutat att lärarlönesatsningen blir av. Men man är kritiskt till att pengarna ska kunna gå till andra personalkategorier i skolan.
– Vi skakade hand på en satsning på just lärarna, säger ordförande Bo Jansson. 

Nu har riksdagen fattat sitt beslut om att lärarlönesatsningen ska ingå i nästa års budget. Lärarnas Riksförbund välkomnar beslutet.

– Läraryrket har under lång tid tappat i attraktionskraft eftersom lön och andra arbetsvillkor stadigt försämrats. Därför gläds vi åt att riksdagen idag fattat beslut om att lärarlönesatsningen ska ingå i nästa års budget, säger ordförande Bo Jansson.

Samtidigt är han kritisk till det faktum att även andra personalkategorier, än lärare, som skolledare med lärarlegitimation, ska omfattas av satsningen.

– Vi anser att statsbidraget ska användas till höjda lärarlöner. Därför motsätter vi oss att pengarna ska kunna gå till andra personalkategorier. Vällovliga satsningar på andra grupper i skolan, exempelvis rektorer, måste komma genom nya medel. Vi kan inte acceptera att denna viktiga satsning på läraryrket tunnas ut, säger Bo Jansson.

Syftet bakom satsningen på lärarlöner är att stärka resultaten och läraryrkets attraktivitet i grund- och gymnasieskolan. Att blanda in andra grupper kommer att urvattna det ursprungliga syftet, menar han.

– Vi skakade hand på en satsning på just lärarna i ungdomsskolan, det är något jag uppskattar och tar mycket allvarligt på, säger Bo Jansson.

Kommentera