pelle_branden

Pelle Brändén är gymnasielärare i Uppsala.

| Foto: Andreas Hillergren
VFU

Lärarna fick extra tid för handledning

Gymnasieläraren Pelle Brändén i Uppsala är inte förvånad över att många lärarstudenter upplever att handledarna inte har tid. 
– Det ligger helt i linje med vad vi upplevt, säger han.

Gymnasieläraren Pelle Brändén i Uppsala är inte förvånad över att många lärarstudenter upplever att handledarna inte har tid. 
– Det ligger helt i linje med vad vi upplevt, säger han.

I Skolvärldens undersökning uppger nära 30 procent av lärarstudenterna som svarat att handledaren har för lite tid. 

– Jag är inte alls förvånad. Det ligger helt i linje med det vi upplevt. Det tar lång tid att handleda en student. Man vill gå igenom lektionsförberedelser innan, man vill sitta ner och analysera efteråt. Den luften i schemat finns inte i dag, säger Pelle Brändén, gymnasielärare i Uppsala. 

Uppsala är en av de kommuner där det varit väldigt svårt att hitta VFU-platser åt lärarstudenter. I år sade lärarna på gymnasiet nej till att över huvud taget ta emot studenter. Beslutet var ett svar på att kommunen aviserat besparingar. 

– Under rådande omständigheter ansåg vi att det inte fanns tid att ta emot kandidater. Ingen på skolan där jag jobbar kände att det skulle gå att lösa på ett bra sätt, säger Pelle Brändén. 

Och det är tiden som är det stora hindret för att ta emot lärarstudenter. Konflikten i Uppsala ledde till att gymnasiechefen pekade med hela handen och beordrade skolorna att trots allt ta emot lärarstudenter. 

De lärare som mot sin vilja blev handledare fick extra tid att göra jobbet. 

– Rektor fick pussla runt lite med tjänsterna och frigjorde tid. Men det är ingen långsiktig lösning på problemet eftersom det inte tillkommer några nya resurser. Det jobbet som lyftes bort hamnar i någon annans knä, säger Pelle Brändén.

I grunden är lärarna i Uppsala positiva till att vara handledare eftersom det är ett roligt uppdrag. Men då måste villkoren bli bättre. 

– Om vi ska göra universitetets jobb, så kan väl de betala lite tid för oss så vi kan göra ett bra jobb. Det är märkligt att det inte finansieras när en så betydande del av utbildningen sker på skolan, säger Pelle Brändén.

Kommentera