Kommentar

”Lärarna har lämnats ensamma”

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill se ökad statlig inblandning i enskilda skolor.
– Vi måste ta ett gemensamt ansvar, säger han till Skolvärlden.

Han tycker att Skolverkets rapport i mångt och mycket bekräftar den bild av problemen i skolan som lyfts fram av mindre rapporter och forskning tidigare.

– Det är en allvarlig bild som målas upp i rapporten. Den visar att lärarna har lämnats ensamma i sitt uppdrag, och att skolledarna och kommunerna lämnats ensamma i sina uppdrag. Staten måste kunna gå in och jobba med skolutvecklingen i kommuner och enskilda skolor där det brister, säger han.

Öppnar det här för ett förstatligande?

– Vad det här öppnar för är att man tar ett gemensamt ansvar. Ända sedan kommunaliseringen har utbildningsministrar skyllt skolans problem på kommunerna, och kommunerna har skyllt tillbaka på staten. Istället måste vi ta ett gemensamt ansvar.

Hur ska det gå till i praktiken?

Det kommer vi återkomma till i det uppdraget vi ger till Skolverket. Men det vi beskriver i budgeten är ju att staten genom Skolverket ska kunna sluta utvecklingssamtal med en enskild huvudman, om utvecklingen på en enskild skola.

När vet ni hur det uppdraget kommer att se ut?

Det får vi återkomma med. Men det finns pengar till att påbörja det under nästa år.

Vill ni genom det här kunna sätta mera press på huvudmännen?

– Givetvis är det så att om man vet att stödet finns, så blir det också mycket tydligare att man kan inte som huvudman bara låta enskilda skolor, år efter år, fortsätta ha dåliga resultat. 

Kommentera