föräldrar Santelius

Lars Santelius, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Stockholm, beskriver en utveckling där läraren gått från att vara auktoritet till ifrågasatt.

Arbetsmiljö

Lärarna: Vi vill ha lagom engagerade föräldrar

Föräldrar som följer skolans spelregler, deltar på möten och kontaktar skolan när det behövs är den ideala formen av föräldrasamverkan, anser lärarna i en ny doktorsavhandling.
– Det finns ingen lärare som inte skriver under på det, säger Lars Santelius, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

I sin avhandling i pedagogik har Maria Mersini Pananaki vid Stockholms universitet intervjuat föräldrar och lärare till barn i årskurs 1–9 om hur de upplever och skapar sin relation. Hennes forskning visar att en god relation byggs genom öppenhet, respekt och engagemang för eleven, både från föräldrarnas och lärarnas sida. Lärarna anser också att det är bäst om föräldrarna nöjer sig med ett lagom engagemang.

Av forskningsstudien framgår hur överengagemang kan påverka barnen negativt och leda till stress.

Andelen föräldrar som försöker pressa lärare att sätta bättre betyg, eller vill styra undervisningen har ökat genom åren. Lars Eriksson, forskare i pedagogik vid Örebro universitet, säger till Göteborgs-Posten att det är en utveckling som pågått i 20–30 år i takt med flera stora samhällsförändringar:

– Jag skulle säga att det är ett problem att det rättighetsbaserade individualistiska perspektivet har tagit för stor plats på bekostnad av det relationsskapande arbetet i skolan. Det kan få konsekvenser för lärarnas professionalitet men också för föräldrarnas och barnens mående i skolan.

Lars Santelius, själv inne på sitt tjugoandra år som lärare, instämmer. Han säger att äldre kollegor delar bilden och för honom beskriver en utveckling där läraren gått från att vara auktoritet till ifrågasatt.

– Samhället präglas av en ökad individualisering och någon tanke om att man hela tiden ska göra ett val. Man ska välja rätt och man ska vara aktiv. ”Välj rätt skola så ökar du dina barns lärande och potentiella lyckade framtid”. Det tänket genomsyrar hela samhället, och det fria skolvalet i kombination med marknadsskoletänk är svårt att inte tro att det är en stor del av förklaringen till de problem vi ibland ser.

Han tror också att digitaliseringen spelat en framträdande roll i förskjutningen, på gott och ont. Samtidigt som den inneburit enorma möjligheter att erbjuda information har kraven på att informeras ökat.

– Det finns också någon form av konkurrenstänk mellan skolorna. Det gäller att profilera sig eller att få elever och föräldrar att välja just din skola därför att det till stor del är antalet elever som styr skolans budget. Inte sällan handlar profileringen om återkopplingen kring lärande och prestation, en god betygsutveckling.

Lars Santelius menar att ökad insyn och kommunikation samtidigt ökat risken för problem i relation kring återkoppling och samspelet mellan föräldrar och skola.

– Men det ser oerhört olika ut mellan skolorna. En del skolor har inga problem alls, på en del skolor hamnar enstaka lärare i skottgluggen. På skolor där det fungerar väl finns oftast tydliga beslut om hur man arbetar med information, hur mycket man ger föräldrarna och vad föräldrarna kan påverka och inte. Ofta tar dessa skolledningar ett ansvar att styra den övergripande informationen, vilket avlastar de enskilda lärarna.

Borde det inte vara ett krav att alla skolledningar fastställer tydliga riktlinjer?

– Det är ett krav från oss fackliga företrädare att det ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mejl, telefonsamtal och påtryckningar från föräldrar kan utgöra en del av en problematisk arbetssituation. På samma sätt som man har en plan för hur man hanterar ventilationsproblem måste skolan ha en plan och rutin för hur man minimerar risken för friktion i relationer mellan föräldrar och lärare.

Hur rekommenderar ni utsatta eller pressade lärare att agera?

– Rektor och skolledning är alltid ansvariga för arbetsmiljön. Som enskild lärare ska du alltid så fort som möjligt tala med din närmaste chef och lägga korten på bordet om en situation känns olustig eller svår. Fråga hur du kan hantera din situation, säger Lars Santelius

Tror du att utvecklingen kommer bromsas eller fortgå?

– På en generell nivå hänger det ihop med hur vi hanterar skolan i samhället, i media, och vilka beslut som tas. Fortsätter vi och driver på och förstärker tidigare nämnda troliga negativa bakomliggande orsaker kommer problematiken öka. Vad som kan förhindra det är att vi arbetar lokalt på varje skola och ser till att det finns rutiner och skyddsnät.

Lars Santelius efterlyser en kombination av ett framgångsrikt arbete på varje skola och en förändrad syn på och diskussion om skolan i samhälle och media.

– Vi fackförbund är inte heller helt oskyldiga. Allt det här pratet om kvalitet, om skickliga lärare och karriärvägar, det finns mycket gott i det också, men det ger vissa föräldrar en brasa till sin eld. ”Jaha det finns skickliga lärare och mycket skickliga lärare”. ”Har mitt barn en mycket skicklig lärare, och går på en bra skola”?