Corona

Lärarna jobbade under hela pandemin – fick en tårtbit

Ragnar Sjölander tårta

”Vi lärare är en av de yrkesgrupper som varit mest utsatta under pandemin. Ändå blev årets lönepåslag det tredje lägsta bland de 19 fackförbunden i Stockholm stad, säger Ragnar Sjölander, LR Stockholm.

| Foto: Magnus Glans / Shutterstock

I 19 månader har lärarna i Stockholm väntat på kompensation för det extraordinära arbetet under pandemin.
Nu är ersättningen klar: En tårtbit var.

Ragnar Sjölander är ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm. Han ledsnade och skrev en uppmärksammad insändare i Dagens Nyheter tillsammans med biträdande föreningsombuden Kristina Ringqvist och Marcus Carlstedt.

– Jag vill bara vara tydlig med att själva tårtan inte är ett problem. Jag äter gärna en tårtbit. Problemet är att vårt arbete, och de risker vi tvingats ta, under mer än ett och ett halvt år med corona inte är värt något för arbetsgivaren. Det är viktigt att folk får veta hur det ligger till, säger Ragnar Sjölander.

Hur ligger det till?

– Det ligger till som så att vi lärare är en av de yrkesgrupper som varit mest utsatta under pandemin. Vi har inte kunnat välja att jobba hemifrån eller undvika människor som är ovaccinerade och kan vara smittade. Ändå blev årets lönepåslag det tredje lägsta bland de 19 fackförbunden i Stockholm stad. Det måste komma fram. Det är rena fakta, säger Ragnar Sjölander.

Ni skriver att det i praktiken handlar om en reallönesänkning de senaste åren.

– Ja, i slutändan blir det så. Dessutom får vi mindre än de yrkesgrupper som kunnat jobba hemma under pandemin. Det är trist.

Och det i kombination med ökade kostnader?

– Ta bara det här med perioderna då det fanns rekommendationer att undvika kollektivtrafiken. De som upplevde stor risk för att smittas tog bilen, om de hade någon. Förutom kostnaderna för drivmedel, så tillkom ju trängselavgifter och parkeringsavgifter. Vi bad om fri parkering för lärarna, men…icke!

Var det ingen som försökte lösa sådana saker?

– Inte från Stockholm stad, inte centralt. Men enskilda skolor och framför allt enskilda skolledare har gjort bra insatser. Jag vet till exempel en rektor som öppnade skolgården för parkering för lärare och sa ”jag tar ansvar för det”. Sådana insatser är ju fantastiska. Det finns skolledare som också farit illa under pandemin, men verkligen gjort sitt bästa för att både försöka skydda personalen och eleverna samt hålla undervisningen igång. Men vårt intryck är att skolorna fått lösa väldigt mycket själva. Stöttningen från Stockholm stad vad gäller exempelvis skyddsutrustning kom sent och var halvhjärtad, säger Ragnar Sjölander.

Hur resonerades det kring att ge lärarna en engångssumma i ersättning för extraordinära insatser under pandemin?

– Jag vet att Vänsterpartiet hade en motion som stödde det, men de fick inte gehör. När det gäller oss på Lärarnas Riksförbund var vårt yrkande om ersättning för merarbete på grund av covid-19 redan inför 2021 öppet. Vi ville ha kompensation. I någon form, säger Ragnar Sjölander.

Ni tar också upp åldersfrågan i er text. Varför tycker ni att det är viktigt att kompensera de äldre lite mer?

– Det framgår ju klart och tydligt i läraravtalet, HÖK 21, att det är viktigt att uppmärksamma äldre medarbetares löneutveckling. Stockholm Stad har också i andra yrkesgrupper gjort lönesatsningar riktade mot erfarna medarbetare. Ändå händer inget hos oss lärare.

Och kopplingen till corona känns uppenbar?

– Visst! Det framstår som extra cyniskt att äldre lärare, som har större risk att bli svårt sjuka i covid-19, dessutom släpar efter mer i löneutvecklingen, säger Ragnar Sjölander.

Det är lite svårt att släppa det här med tårtbiten. Har ni fått någon förklaring till hur arbetsgivaren tänkte?

– Nej, men eftersom det tagits ett beslut för alla skolor, så utgår jag från att det fattats på högsta nivå av förvaltningsdirektören; att någon på riktigt hög nivå tänkt till, säger Ragnar Sjölander.

Skolvärlden vill bolla frågan vidare till Lena Holmdahl, utbildningsdirektör i Stockholm Stad:

Hur tänkte du med corona-tårtan?

Lena Holmdahl svarar på mejl:

”Jag ville framföra mitt varmaste tack till alla 16 000 medarbetare på utbildningsförvaltningen som varje dag hållit i och håller ut under pandemin. Jag tänkte att det skulle kunna vara trevligt att äta en bit tårta tillsammans med kollegorna på varje enhet.

Det är tänkt som ett tack, inte en belöning, och har mottagits väldigt positivt, jag har fått många positiva återkopplingar.”

Kommentera