Kommentarer

Lärarna ljumma till satsningar

Socialdemokraternas partiledning valde att presentera sin skolsatsning i skolmatsalen på Aspuddens skola utanför Stockholm, med såväl lärare som skolledning på plats. Men det var inga stående ovationer de möttes av. 

– Det var många fina ord, men vi får se hur det blir. Jag har ingen direkt kommentar, sa Kalle Peterhoff, mellanstadielärare.

– Jag efterfrågar bara en långsiktighet, att de slutar ändra sig hela tiden. Titta på till exempel Kanada. Där satte man upp tre mål och har kört på dem, oavsett vem som har haft makten, säger Maria Radway, rektor.

En viktig del i både Alliansens och (S) skolsatsning är mindre klasser, hur ser ni på det?
– Jag tror inte på mindre klasser. I vår skola jobbar vi redan med många olika grupperingar, från 18 elever upp till 30 elever, ibland i halvklass, fritids går in och avlastar och specialpedagoger går in och lyfter ut barn, säger Maria Radway.

– I de yngsta åldrarna kan det nog vara bra, men jag tror att det är viktigt att man inte stirrar sig blind på mindre klasser sen. På mellanstadiet där jag jobbar skulle det inte hjälpa, säger Kalle Peterhoff.

– Vi jobbar mycket med halvklasser redan i dag på lågstadiet och det förespråkar jag att vi ska ha kvar. Många skolor har tagit bort det, men vi har valt att ha en klasslärare och en fritidspedagog, så att vi kan dela upp gruppen, säger Helene Casdo, lågstadielärare.

Finns det något som skulle ha större effekt än de satsningar (S) och Alliansen nu föreslår?
– Tidigt riktat stöd tror jag absolut på. När eleverna kommer upp i fyran är det nya kunskapskrav och kunskapsmål de ska leva upp till, och om de inte har klarat målen i trean så borde något ha gjorts tidigare. Jag tror att det ligger något i administrationen här, att det är för lång väg från att identifiera ett behov till att sätta in resurser, det tar för lång tid. Men hur man löser det vet jag inte, säger Kalle Peterhoff.

Vad säger ni om lärarlönerna då?
– I Stockholm har vi i dag en medianlön på 32 400 kronor efter senaste lönerevisionen och våra högst betalda lärare tjänar över 40 000 kronor. Så i Stockholm har vi redan möjlighet att betala bra löner, säger Maria Radway.

Lärarnas Riksförbund välkomnar Alliansens och (S) satsningar på skolan, men menar att det inte räcker med mindre klasser.

– Det är mycket positivt att båda blocken vill satsa på skolan. Vi tycker att det är bra med satsningar på lågstadiet, bra med tidiga insatser för eleverna, men ska det bli fler lärare måste man satsa på bättre arbetsvillkor och på lönerna, för att folk ska vilja bli lärare, och fortsätta att vilja vara lärare. Det allra viktigaste är att satsa på lärarlönerna och få ett seriöst huvudmannaskap på plats. Där har vi problemet i ett nötskal, kommenterade ordförande Bo Jansson.

Kommentera